Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Roman Valuš

předseda oblastního sdružení

Zdeněk Nejdl

místopředseda oblastního sdružení

Lukáš Vápeník

místopředseda oblastního sdružení

Petr Bendl

člen oblastní rady

Josef Bradáč

člen oblastní rady

Václav Haifler

člen oblastní rady

Luděk Štíbr

člen oblastní rady

Marek Tvrz

člen oblastní rady

Pavel Vaic

člen oblastní rady