Ing. Jiří Burian

nám. T. G. Masaryka 32
264 01  Sedlčany
nám. T. G. Masaryka 32
264 01  Sedlčany

Životopis

Ing. Jiří Burian po absolvování gymnázia v Sedlčanech studoval od roku 1966 na Stavební fakultě ČVUT v Praze, obor pozemní stavitelství. Toto studium ukončil státní závěrečnou zkouškou v roce 1971. V 70. letech pracoval jako stavbyvedoucí na různých stavbách v Praze a v 80. letech jako vedoucí odboru výstavby MěNV v Sedlčanech.

V únoru 1990 převzal vedení města a od prvních svobodných komunálních voleb v listopadu 1990 byl sedm volebních období starostou města Sedlčany. Zároveň 14 let zasedal v Zastupitelstvu Středočeského kraje. V říjnu 2014 byl zvolen senátorem za volební obvod č. 18 – Příbramsko. Od listopadu 2018 vykonává v Senátu PČR předsedu Stálé komise Senátu VODA–SUCHO. Je ženatý, manželka je praktickou lékařkou, syn pracuje v tiskařském oboru a dcera je klinickou psycholožkou.

V roce 1991 se stal spoluzakladatelem ODS v Sedlčanech.