Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Tomáš Vokurka

předseda oblastního sdružení

Petr Magera

místopředseda oblastního sdružení

Ondřej Vodňanský

místopředseda oblastního sdružení

Andrea Funk

členka oblastní rady

Lukáš Hořejší

člen oblastní rady

Martin Musil

člen oblastní rady

Miroslav Peterka

člen oblastní rady

Alena Tůmová

členka oblastní rady

Lubomír Vrána

člen oblastní rady