Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Tomáš Kladívko

předseda oblastního sdružení

Tomáš Holeček

místopředseda oblastního sdružení

František Švarc

místopředseda oblastního sdružení

Pavel Žáček

místopředseda oblastního sdružení

Milan Antoš

člen oblastní rady

Alena Fleková

členka oblastní rady

Jitka Mokrá

členka oblastní rady

Tomáš Portlík

člen oblastní rady

Renata Portlíková

členka oblastní rady

Jan Poupě

člen oblastní rady

Daniel Tomaševič

člen oblastní rady

Jaromír Váňa

člen oblastní rady

Adam Vážanský

člen oblastní rady

Jiří Vintiška

člen oblastní rady