1. října 2013

Projev na zahájení kampaně pražské ODS

Projev předsedy RS ODS Praha Bohuslava Svobody na zahájení kampaně pražské ODS.

Vážené dámy, vážení pánové,
 
v posledních měsících česká demokracie prochází jedněmi z nejdramatičtějších chvil po roce 1989. Ztráta důvěry k politikům je hlavní příčinou této situace. Jako představitel ODS se musím vypořádat s tím, že současný stav politické scény byl vyvolán i našimi chybami. Některé věci jsme v minulosti říkali málo nahlas, některé věci jsme nemuseli a neměli dělat. Měli jsme tvrději a odhodlaněji stát na svém. Neměli jsme připustit, aby Občanská demokratická strana byla spojována s korupčními aférami, aby podléhala nátlaku zájmových ekonomických skupin a v konečné podobě navíc ustupovala z principiálních zásad své politiky koaličnímu partnerovi.
 
Vstoupil jsem do politiky v roce 2010, abych pomohl ODS znovu hájit základní principy pravicové konzervativní politiky. Spolu s mými spolupracovníky jsme začali bojovat za obnovu těchto principů uvnitř pražské ODS a věřím, že se nám to daří a vracíme této straně důvěru lidí. Podařilo se nám rozloučit s řadou dlouholetých zákulisních hráčů - někteří byli vyloučeni, někteří odešli, když pochopili, že jejich osobní zájmy již nepůjde v naší straně realizovat. Byl bych rád, kdyby si všichni dobře zapamatovali, do jakých politických uskupení tito lidé odcházejí.
 
Neodpustím si v této souvislosti připomenout, jak na pozitivní změny v ODS reagovala TOP 09. Politická strana, která o sobě ráda říká, že je pravicová, v našem hlavním městě rozbila úspěšně fungující pravicovou koalici a společně s pražskou sociální demokracií zastavila všechny ozdravné kroky, které byly v Praze v uplynulém roce a půl provedeny.
 
Pražská ODS jen neproklamuje změny jako ostatní strany, pražská ODS je dělá. V posledních měsících prochází důslednou očistnou kůrou, jejíž výsledky se dostavují. Máme skvěle složenou kandidátku pro nadcházející volby, kterou nesestavovali žádní holoubci a hrdličky a na níž nejsou lokajové toho či onoho. Je to kandidátka osobností, které se nemusí skrývat za něčí tvář. Na rozdíl od našich politických konkurentů se nebojíme kroužkování, ba naopak – vyzýváme k němu. Ať voliči sami vyberou, koho znají, kdo je přesvědčil svou dosavadní prací a koho chtějí mít za svého poslance.
 
Chtěl bych voliče, pro které pojmy „svoboda“ a „demokracie“ nejsou vyprázdněnými slovy, vyzvat, aby měli také na paměti, že parlamentní volby nejsou pouze výběrem toho nejsympatičtějšího, toho nejvíce „cool“. Volby nejsou volbou Superstar.
 
V nadcházejících volbách půjde především o to, kdo se může stát premiérem naší země. Zda to bude člověk nebezpečně připomínající svou dosavadní dráhou svého stranického souputníka Stanislava Grosse; člověk, který se pomalu, ale jistě stává karikaturou sebe sama; či lidé, kteří si za minulého režimu zadali s komunistickou státní bezpečností.
 
V dobách rozbouřených by za kormidlem státu měl stát kormidelník znalý, zkušený a morálně nezpochybnitelný. Takový, který dokáže sjednotit posádku, který dokáže jasně vytyčit úkoly a který inspiruje k aktivitě a vede k úspěchu. V parlamentní demokracii je takovým kormidelníkem premiér, ne mocí opilý prezident. My, občanští demokraté, takového člověka máme. Je to dáma s velkým „D“, která svým životem a svou prací jasně dokázala, že by byla dobrou premiérkou. Žena, která si nikdy nezadala s různými zákulisními hráči, žena, která vždy stála pevně na svých hodnotách a principech, a to i v době, kdy to pro ni nebylo politicky výhodné. Je to Miroslava Němcová. Zvolme ji naši premiérkou.
Doc.MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

předseda regionálního sdružení
člen výkonné rady
zastupitel statutárního města
místopředseda Stínové asociace krajů ODS

Štítky:
Praha projev Volby 2013