25. srpna 2023

Vítězství LED ky

LED technologie zvítězila. Po mnoha letech nahrazuje původní Edisonovské žárovky i všelijaké výbojky. Je mnohem úspornější a dnes i levnější. Ale na cestě k této win-win situaci jsme si v EU museli zbytečně pár let protrpět.

Věda a rozvoj nových technologií nás posouvají vpřed. Konečně vždyť až díky průmyslové revoluci od šestnáctého do dvacátého století Evropa dominovala světu. Předtím dlouhá tisíciletí ležely vyspělé civilizace úplně jinde, než v Evropě.

Věda a technika má své úspěchy, ale i neúspěchy, podvody, omyly i slepé uličky.

Dobré vynálezy se prosadí samy, nepotřebují k tomu státní zákazy a příkazy. A podporovat má smysl primárně výzkum a vývoj.

A i v dobré víře se dá nadělat mnoho škody.

Již před více než deseti lety začala EU postupně zakazovat klasické Edisonovské žárovky. Povolené byly ještě chvíli žárovky halogenové, poté už jen svítivky a zářivky (jejich zákaz nastupuje v těchto dnech) a naštěstí i LEDky.

To nařízení, které bylo zbytečně přísné – zákaz, vyvolalo mnoho zlé krve. Alternativní „žárovky“ byly mnohem dražší, často svítily nepřirozeným, až mrtvolným světlem. Noviny plnily příspěvky rozvášněných diskutérů. Někomu nevyhovovala cena, někomu barva světla, našli se i teraristé, kteří potřebovali žárovku jako osvětlení i zdroj tepla pro své plazy!

Objevily se i lékařské posudky o škodlivosti výbojkového světla pro některé pacienty. A jedna eurokritická strana na kauze žárovky dokonce postavila svoji kampaň do Europarlamentu a získala jednoho europoslance.

V čem bylo to nařízení EU o zákazu klasických Edisoinek v principu špatné? Protože zakazovalo jednu konkrétní technologii v době, kdy ještě neexistovala cenově a užitnými vlastnostmi srovnatelná náhrada!! Místo, aby cenovou politikou, uvalením ekodaně na neekologické Edisonky, podpořilo vývoj alternativ, se Edisonky zbrkle zakázaly předčasně.

To nařízení nás vehnalo i do slepé uličky výbojek. Tyto zdroje světla obsahují těžké kovy, mají nepřirozenou barvu světla, pomalu startují atd. Dnes jsou zcela nekonkurenceschopné, v nabídce OBI pro domácnosti je ani nenajdete.

Ale před lety se jich nepovinně povinně dostaly do oběhu miliony. Včetně v nich obsažených těžkých kovů. A to v době, kdy zároveň EU zakazovala rtuťové lékařské teploměry! Jak často se asi tak rozbije teploměr a jak často praskne žárovka, že?

Kvůli zbytečnému nařízení, jsme se tak několik let zbytečně hádali a nadávali na EU, zbytečně se investovaly miliardy do výrobních linek na nekonkurenceschopné výbojky – svítivky, do životního prostředí zbytečně unikly tuny těžkých kovů, zpět se odebere snad jen třetina světelných zdrojů.

Příběh má šťastný konec. Lepší, levnější, úspornější a uživatelsky přívětivá LED technologie zvítězila, ale cesta byla zbytečně trnitá a vyvolala vášně a emoce. Přitom jen stačilo cenově sankcionovat Edisonky a zvýhodnit alternativy. Zákaz je pak na místě, až když je alternativa výkonově a cenově srovnatelná.

Neopakujme stejné chyby i jinde než u světel.

Jaroslav Míth

radní MČ Praha 4
předseda MS Podolí-Braník

Štítky:
komentář