9. června 2021

Události, komentáře: Zpřísnění trestů za sexuální násilí

(ČT 24) Hostem diskusního pořadu Události, komentáře ČT24 byl předseda ústavně-právního výboru Marek Benda.

Celý rozhovor s Markem Bendou můžete zhlédnout na ČT24.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Sněmovna dnes debatovala o možné nové definici znásilnění a taky o možném zpřísnění trestů za něj. Po aféře bývalého
poslance TOP 09 Dominika Feriho iniciovala mimořádnou schůzi část zákonodárců. Ti taky prosazují usnesení, že je komora připravená změnit zákon ve prospěch obětí těchto trestných činů a zavést vzdělávání soudců nebo policistů. Pro prevenci je i ministryně spravedlnosti.

Marie BENEŠOVÁ, ministryně spravedlnosti /nestr. za ANO/:
Zvýšení trestních sazeb nic neřeší. A je potřeba se věnovat osvětě a prevenci a pracovat spíš s tou rodinou a i s těmi poškozenými.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Našimi hosty jsou teď Barbora Kořanová,
poslankyně ANO. Dobrý večer.

Barbora KOŘANOVÁ, poslankyně /ANO/:
Krásný dobrý večer.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
A
Marek Benda, předseda ústavněprávního výboru z ODS. Vítám vás.

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru PS PČR a místopředseda poslaneckého klubu /ODS/:
Hezký dobrý večer.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Paní Kořanová, potřebujeme lepší zákonnou úpravu, prosím, 1 hlavní důvod?

Barbora KOŘANOVÁ, poslankyně /ANO/:
Já si myslím, že ano, určitě, protože dneska ta legislativa je upravena tak, že tam je hlavní myšlenkou násilí nebo pohrůžka násilí a chybí tam ten souhlas nebo nesouhlas. Já vím, že to trošku kontroverzní, spousta kolegů...

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
To rozebereme.

Barbora KOŘANOVÁ, poslankyně /ANO/:
Přesně tak, takže ten nesouhlas je pro mě to hlavní nebo ten projev té vůle nebo nevůle.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Pane Bendo, je ta nová zákonná úprava potřeba?


Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru PS PČR a místopředseda poslaneckého klubu /ODS/:
Já si tím nejsem úplně jistý. Dneska se o tom třičtvrtě hodiny diskutovalo na ústavně právním výboru s tím, že s v létě má proběhnout seminář. Otázka zní, jestli má dojít k některým dílčím úpravám trestního práva v otázce trestu, definice, a tak dále, anebo jestli se má jít tou jakoby velmi radikální cestou, kterou navrhuje paní kolegyně Kořanová, to znamená bavit se o úplné redefinici znásilnění. Já jenom ukážu jednu tabulečku, kterou si nechali udělat Piráti, ne já, prosím, na kameru, nevím, která je to kamera, tabulečku, kde ji...

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Už ji vidíme.


Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru PS PČR a místopředseda poslaneckého klubu /ODS/:
Kde je ukázáno, které evropské země mají dneska definici znásilnění založenu na souhlasu, jsou to ty...

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Je jich podle mě 12 těch zemí?


Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru PS PČR a místopředseda poslaneckého klubu /ODS/:
Jsou to ty modré, je jich méně, ne, to jich zdaleka není 12, je jich asi 8. Jsou to ty modré, ty oranžové mají definici založenou na tom, že tam dojde k překonání nějakého odporu. Já jenom abych upozornil na to, že to zdaleka není ani evropsky ještě vyjasněná otázka a já se hlavně bráním představě, že to máme řešit jako v dnech a týdnech. To asi se shodneme kolegyní, že to je úkol pro příští volební období.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Paní
poslankyně, na kolik vám přišla vhod ta kauza teď už bývalého poslance Dominika Feriho? Ostatně už ten zákon získal takovou neoficiální přezdívku Lex Feri. Vy jste dnes o tom hovořila ve své úvodní řeči ve Sněmovně, taky jste se trochu otřela o některé pány z TOP 09, tak chcete využít toho problému, který TOP 09 momentálně s tou kauzou má?

Barbora KOŘANOVÁ, poslankyně /ANO/:
Já nemůžu říct, že by mi to přišlo vhod, mě ta kauza celá velmi mrzí. Já samozřejmě Dominika Feriho znám, tykáme si, respektuju ho, přijde mi to trošku jako předčasné odsouzení ze strany médií a sociálních sítí, což já odmítám, žijeme v právním státě a ctím presumpci neviny. Nebudu absolutně lhát, že ta kauza nevyvolala celou tuhle problematiku nebo začátek té diskuse, to určitě ne. Vy jste zmínila, že jsem se otřela o kolegy, no ono to je taky jeden z těch důvodů, kdy mě ty výroky pana Schwarzenberga, ale i pana Fialy, musím to říct, protože v Otázkách Václava Moravce mi přišlo neuvěřitelné ten jeho výrok, ale i pana
senátora Czernina a mně to přijde skandální, že tito vrcholoví politici obou komor parlamentu řeknou nebo napíšou na sociální sítě, takže to byl taky jeden z těch důvodů. Ale jak říkám, u téhle problematiky to není, že by se to objevilo teď, mi o ní diskutujeme dlouze, takže je to spíš taková vlaštovka a otevření té debaty, což vlastně měla znamenat i ta dnešní schůze.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Pane Bendo, zastanete se těch koaličních partnerů z TOP 09?


Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru PS PČR a místopředseda poslaneckého klubu /ODS/:
Netuším vůbec nějaký výrok pana předsedy Fialy, narážela...

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
To bylo vidět z vašeho výrazu.

Barbora KOŘANOVÁ, poslankyně /ANO/:
Já ho klidně odcituji, řekl, že pan Schwarzenberg je taková výrazná osobnost, že je jedno, co říká, nebo že si může dovolit říci cokoliv, to zaznělo v Otázkách Václava Moravce, nevím, jestli jsem to citovala přesně, to se omlouvám.


Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru PS PČR a místopředseda poslaneckého klubu /ODS/:
To je nehorázný výrok
Petra Fialy?

Barbora KOŘANOVÁ, poslankyně /ANO/:
Mně to tak přijde.


Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru PS PČR a místopředseda poslaneckého klubu /ODS/:
Já tomu teda nerozumím, já tomu teda fakt nerozumím. Já si myslím, že Karel Schwarzenberg řekl výrok asi nevhodný k situaci, ale myslím si, že by se člověk fakt měl jako u někoho, komu je 80, zamýšlet nad tím, jestli přece jenom neříká něco, co má nějakou nadčasovější platnost a nechci to...

Barbora KOŘANOVÁ, poslankyně /ANO/:
Já se strašně omlouvám.


Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru PS PČR a místopředseda poslaneckého klubu /ODS/:
Ale já ten výrok vůbec nechci hájit, já ten výrok vůbec nechci hájit. Ale takhle jednoduše soudit, mi připadá a ještě odsuzovat
Petra Fialu za to, že řekl: Karel Schwarzenberg je osoba, která si může říkat, co chce. No je to tak přece ne?

Barbora KOŘANOVÁ, poslankyně /ANO/:
Ne není to tak, já si myslím, že...


Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru PS PČR a místopředseda poslaneckého klubu /ODS/:
Nemůže si Karel Schwarzenberg říkat, co chce?

Barbora KOŘANOVÁ, poslankyně /ANO/:
Není to tak, je to, je to vrcholový politik. Moc dobře víme, jak to chodí s těmi našimi výroky. Kdyby tohle pronesl například
poslanec hnutí ANO, tak je naprosto všem jasné, co by se strhlo, to se nezlobte.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Teď jste vnesli do té debaty krásnou dynamiku. Já si dovolím, paní
poslankyně, vás teď citovat, vy chcete tedy v tom návrhu, aby pachatelem znásilnění byl i ten a teď tedy jsou to vaše slova, kdo s jinou osobou vykoná pohlavní styk využívaje toho, že není schopna právě projevit svou vůli nebo není schopna klást odpor proti takovému jednání, například z důvodu, že se nachází ve stavu bezbrannosti, obavy o život nebo zdraví nebo závislosti na dotyčném, anebo v důsledku jeho postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu, no, ale pod tuhle formulaci s prominutím neschová se téměř úplně všechno?

Barbora KOŘANOVÁ, poslankyně /ANO/:
Ano, a to je v pořádku, naprosto v pořádku. Ne, samozřejmě tam je pro mě důležitý ten projev vůle. Ten pozměňující návrh, který v současné chvíli leží v systému
Poslanecké sněmovny a který já chci načíst k tomu sněmovnímu tisku 699, aby aspoň nějaká změna nastala do konce tohoto volebního období, ale je tam i ta závislost, což si myslím, že je právě i v souvislosti s kauzou Dominika Feriho, že mají představu, že ta osoba je v nějakém postavení, tudíž já si nemůžu dovolit oznámit, protože mám strach z toho, jaký ona mě on bude mít vliv a i okolí, média, a tak dále, a tak dál.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Jednoduše řečeno, když celou tu dlouhou citaci zjednoduším, jde tedy o projevení vůle, jak ji ale signalizovat dostatečně jednoznačně a především, jaký v případě, že dojde k nějakému sporu, jestli byla vůle nebo nebyla vůle, jak zpětně prokazovat, že ji člověk projevil nebo neprojevil?

Barbora KOŘANOVÁ, poslankyně /ANO/:
Já naprosto chápu, že to dokazování není úplně jednoduché, ale to není jednoduché ani teď, i proto vlastně dochází k tomu, že soudy, nebo respektive pachatelé u soudu odchází s podmínečnými tresty, já to naprosto respektuju, protože řada těch skutků nebo činů se odehrává za zavřenými dveřmi. Já jsem ten projev vůle a v návaznosti i ta závislost, jak je tam zmíněna, v podstatě to navazuje na tu chybějící část toho nesouhlasu v tom, v té skutkové podstatě, ale ten nesouhlas nebo souhlas, ať už to nazveme jakkoliv, je trošku kontroverzní, protože vždycky, a to už i tady kolega Benda jsme se o tom diskutovali, zase to hraničí s českým MeToo, a to já bych jako velmi nerada, protože tady se samozřejmě zase objevují jako to bývá zvykem, že se objevuje písemný souhlas, který podepíšu před pohlavním stykem, což je samozřejmě úplný nesmysl.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Pane Bendo, vy nemáte obavu, že když to bude takhle formulováno, že se prostě muži a ženy budou mít strach seznamovat?


Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru PS PČR a místopředseda poslaneckého klubu /ODS/:
Já mám obavu, proto taky říkám, byl bych na úpravu legislativy minimálně opatrný, o těch věcech se samozřejmě dá mluvit, mimochodem bezbrannost už tam dneska je a už je soudy nějakým způsobem vykládána, aplikována, pokud ta osoba je skutečně bezbranná. S tím souhlasem já bych byl zatím teda proti, proto jsem ukazoval tu evropskou tabulku, zdaleka to není norma. Je to věc, která se objevila v několika evropských zemích spíš jako výsledek kampaní MeToo a těchhle těch jakoby kampaňovitých věcí a jestli se tváříme, že hlavní problém dneška je, že tady máme obrovské množství násilného sexu, nebo jak to nazvat, znásilnění, které není oznámeno, kde všichni říkají - máme stíháno přibližně 500 trestných činů znásilnění, ale je to mnohonásobně více, tak se přece soustřeďme na to, jakým způsobem postihnout ty skutečné skutky dneska a ne, jak rozšiřovat donekonečna tu kategorii, jestli stoupnu najednou možná z 8 000, 10 000, nikdo to úplně neví, trestných činů, který, ze kterých 9,5 tisíce neodstíhá, stoupnu na 30 nebo 60 nedokonalých souhlasů, tak si myslím, že fakt se máme víc bavit o tom, jakým způsobem řešit ty skutečné násilné činy, nikoliv…

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
No ale možná, možná ten návrh i míří i tím směrem, jestli třeba vlastně v tom trestním řízení se víc nezastat obětí, protože, protože to pro ně traumatizující, všechno se jim znovu připomíná.


Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru PS PČR a místopředseda poslaneckého klubu /ODS/:
To všechno samozřejmě víme. Tohle víme a tohle se opakovaně, dneska to
Jana Černochová na půdě Poslanecké sněmovny říkala, které všechny kroky se za posledních 10 let, některé za našich vlád, poslední byl teď na návrh senátorek KDU-ČSL v poslední novele trestního řádu, která prošla asi před měsícem a půl, kde právě oběti znásilnění se počítají do těch zvlášť zranitelných obětí, se kterými ten stát musí zacházet zvlášť slušným způsobem i v případě toho vyšetřování. Ale takové kroky prevenční nebo usnadnění toho nahlášení skutečného násilí probíhat mají, nevím, jestli do toho máme plést souhlas.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Paní
poslankyně, ministryně spravedlnosti Marie Benešová mluvila o tom, že prevence je důležitá, ale ke zpřísňování trestů se příliš nekloní. Mimochodem je za stejné hnutí ve vládě, jako jste vy ve Sněmovně. Neměli jste si to možná vydiskutovat celé víc v ANO, aby, aby vystupovalo jedním hlasem?

Barbora KOŘANOVÁ, poslankyně /ANO/:
Určitě máte pravdu, já respektuju názor paní ministryně. Nicméně i dnešní schůze měla název v podstatě navýšení nebo zvyšování trestů a já si za tím pořád stojím a doufám, že ta debata se vrátí právě k tomuto tématu. Zase na druhou stranu ministerstvo spravedlnosti, my jsme diskutovali i s paní prof. Válkovou jako s advokátkou, s ministerstvem spravedlnosti taktéž, tak jsme diskutovali o tom zvyšování trestních sazeb. Shodli jsme se na tom a já ten argument naprosto beru a respektuju ho, že pokud to srovnáme s ostatními zeměmi Evropské unie, tak ta té výše trestní sazby není až tak úplně nízká. Zase na druhou stranu je neuvěřitelné, dneska to tam na plénu zmiňoval kolega Patrik Nacher, když srovnáme například to znásilnění v Terezíně nebo kde, kde dostal 1,5 roku a pak člověk, který pěstuje 3 nebo 5 kytek konopí dostane 5 let natvrdo, tak ten nepoměr je skutečně jako neuvěřitelný. Nicméně já souhlasím s paní ministryní v tom, co říkala, a to je, že je důležitá ta edukace. Měla by být do toho zapojená Justiční akademie, Nejvyšší soud, nejvyšší státní zástupce, opravdu, aby mezi sebou komunikovali předsedové těch krajských soudů a to paní ministryně a s tím já opravdu naprosto souhlasím, ale ráda bych se, ale to se teď netýká toho pozměňujícího návrhu, vrátila k té otázce zvýšení trestní sazby.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Prosím, velmi krátkou odpověď na poslední otázku, pokud pomineme to přímé použití násilí, není to prostě celé jenom o slušnosti mužů a o zdravém sebevědomí žen, které dokážou říct ne a trvat na něm, pane
Bendo?

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru PS PČR a místopředseda poslaneckého klubu /ODS/:
Jenom bych se maliličko, může to být oboustranné. Neříkejme muži jsou zlí a ženy jsou dobré, znásilnění může proběhnout i obráceným způsobem, ale jinak máte samozřejmě pravdu, je to o tom, že muži by měli být galantní a pokud nejsou, tak je to špatně.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Paní Kořanová.

Barbora KOŘANOVÁ, poslankyně /ANO/:
Já s tím stoprocentně souhlasím, jako se spoustu věcí, které kolega Benda říká.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Tak vám děkuju za účast v dnešních Událostech, komentářích a přeji hezký večer. Na shledanou.


Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru PS PČR a místopředseda poslaneckého klubu /ODS/:
Hezký večer.

Barbora KOŘANOVÁ, poslankyně /ANO/:
Hezký večer.

Marek Benda

místopředseda poslaneckého klubu PČR