3. prosince 2020

Interview ČT24

(ČT 24) Hostem diskusního pořadu Interview ČT24 byl předseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny a místopředseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

Celý rozhovor s Markem Bendou můžete zhlédnout na ČT24.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Česko je ode dneška opět v uvolněnějším stavu, otevřely se obchody, otevřely se služby ovšem samozřejmě za určitých opatření. Omezuje vláda život v Česku podle pravidel? Je potřeba jakýsi chaos v rozhodování a řízení veškerých věcí vyřešit jednoduchým zřízením jednoho centrálního hygienického superúřadu? A jak se vlastně dá zjistit, že tajná služba pracuje bez závažných selhání a pochybení? V interview ČT24 je dnes předseda ústavně právního výboru
Poslanecké sněmovny Marek Benda. Pane poslanče, dobrý večer, děkuju, že jste přišel.

Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Dobrý večer vám i všem divákům.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
BIS pracuje bez závažných selhání a pochybení stejně tak její ředitel, na tom jste se dnes usnesli na stálé sněmovní komisi pro kontrolu BIS, jímž chce tedy členem, krom toho, že vedete ústavněprávní výbor, tak toto tvrzení, které jste dnes řekli, to opíráte o co?


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
To opíráme o poznatky, samozřejmě dobře víme, že komise je do značné míry režimové pracoviště, to znamená celá řada věcí, které tam víme, dostáváme v nějakém režimu vyhrazeném, tajném, takže o nich mluvit nemůžeme. Ale tohle je po tom, co jsme měli možnost prostudovat si onu slavnou složku, která byla předána panu premiérovi panem prezidentem, tak jsme na základě svých zjištění a poznatků zkonstatovali právě tuto větu, že se nedomníváme, že dochází k nějakým manažerským pochybením ze strany ředitele BIS.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Čili ta složka neobsahuje nic, co jsou pochybení?


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
To já vám nemůžu říkat, co obsahuje ta složka, ale tohle je…

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Já jsem se neptal, co v té složce je napsáno, já jsem se ptal, jestli to co tam je napsáno, znamená, že Koudelka nedělá pochybení?


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
To samozřejmě nevíme, že nedělá dílčí pochybení, nemůžete říct samozřejmě nikdy, nikdy o nikom, ale…

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Myslel jsem to, co se píše v té složce.


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Z toho, co se píše ve složce, nám nic nepřipadá, že by bylo závažné pochybení, které by zpochybňovalo manažerskou pozici ředitele.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A tajná služba jako taková tedy nevybočuje z rámce zákona, informace, které poskytuje, jednoznačně směřují k zajištění demokratických základů, územní celistvosti svrchovanosti republiky, ochraně tajemství a ekonomických zájmů a dostatku informací o organizovaném zločinu a teroristech, kterak píše zákon.


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Kterak píše, píše zákon, no ne.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pracuje takhle BIS.


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Jestli jste si všimli, tak v tom usnesení je ještě ta poslední věta, která říká, bylo by záhodno, aby byl zřízen kontrolní orgán druhého stupně, který…

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Dostanu se k tomu, já se k tomu…


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
… zatím chybí. My samozřejmě nejsme schopni jako
Poslanecká sněmovna nebo poslanecká komise není schopna jít dovnitř svazků Bezpečnostní informační služby, spoléhá se na informace, které získá z hlášení té služby z toho co, z toho co ví. Ale z toho, co víme, říkáme, ano služba pracuje tak, jak má, já jenom upozorňuju na to, upozorňuju na to v souvislosti právě s některými výroky pana prezidenta, základním úkolem Bezpečností informační služby je to kontrarozvědka, její základní úkoly jsou kontrarozvědné, to znamená pracovat proti cizím mocnostem, které se v nějaké snaze snaží ovlivňovat život v České republice, to jako občas věty, které zaznívaly právě od pana prezidenta, ona se nevěnuje té ekonomice, ale věnuje se souboji s ruskými nebo čínskými vlivy, jsou podle mě nepochopení toho, co je Bezpečnostní informační služba, to ona nemá suplovat orgány… má na starosti ekonomické zájmy, to je, ale ekonomické zájmy jsou.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Jsou v ohrožení zvenku.


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Jejich ohrožení zvenku to jsou přesně jako, kdo tady má stavět jadernou elektrárnu, co je v rozporu s národními zájmy České republiky. Ale není to to, že by měla jako chránit, jestli tady někdo krade nebo nekrade. Od toho jsou orgány činné v trestním řízení, on když se něco dozví, tak jim to předá, ale tam má fungovat policie, státní zastupitelství, to je jejich úkolem, to jsou opravdu ekonomické zájmy České republiky, ne nějaké dílčí věci.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Vy jste také řediteli BIS doporučili, ať prezidentovi, protože prezident žádá nějaké informace po Bezpečnostní informační službě, tak vy jste mu doporučili, ať odpoví striktně podle zákona, co to znamená?


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
To je přesně ta věta, kterou jsem říkal, když takhle řekneme, tak jí budeme muset pak každý zvlášť sám za sebe dovykládávat.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Teď to spadlo na vás.


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Teď to spadlo na mě, mně je to naprosto stejné. Ne, objevily se ve veřejném prostoru a já nepotvrzují, že, že dopis prezidenta republiky vypadá přesně takto, my máme za úkol se seznámit s úkoly, které dostala Bezpečností informační služba, ať už od vlády nebo od prezidenta republiky, objevily se spekulace o tom, že jsou požadovány informace, které myslím, že by ohrožovaly jak fungování služby jako takové, tak zájmy České republiky. Prostě žádný ředitel žádné služby na světě nedá ani svému nejbližšímu nadřízenému veliteli seznamy svých agentů. To se prostě nedělá, dělat nemůže a je to úplné…

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Prezident chce seznamy těch druhých agentů, pokud se nemýlím.


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Dokonce ani ty seznamy těch druhých agentů nedá. Takhle to prostě ve službách nechodí, tam dáváte informace o opatřeních, která se dělají. O tom, kdo vytváří, kdo tvoří nebezpečí, kdo případně ohrožuje jednotlivé ústavní činitelé, jednotlivé rezorty nějakým působením, ale prostě nedává seznamy.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ani v těch neveřejných, zpráva BIS nebo tajné služby vydávají zprávy o činnosti, to je také podle zákona, část jde na veřejnost, to jsou ty veřejné části těch zpráv, to si můžeme přečíst všichni, pak jsou ty neveřejné části, tak ani v těch neveřejných částech se nepíše, že ten a ten pán, či ta či ta a ta paní ohrožuje ten a ten zájem České republiky?


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
To se samozřejmě psát může, to se samozřejmě psát může. Velmi často se to také píše. A to dokonce my dostáváme jenom tu globální zprávu nepochybně rezorty a příslušní adresáti, včetně prezidenta republiky dostávají i řadu dílčích zpráv, které je můžou upozorňovat na to - ten a ten pán. Ale nikdy tam nemůže být uvedeno - dozvěděli jsme se od toho a toho pána. To, myslím, že je velký rozdíl, který musíme, musíme vidět, vidět a vnímat.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A co ve světle toho co teď říkáte, tedy znamená ta věta, odpovězte striktně podle zákona?


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Ta věta znamená přesně to, odpovězte prezidentu republiky, který nepochybně je oprávněným zadavatelem úkolům Bezpečnostní informační službě, to od toho je vrchní velitel ozbrojených sil, a odpovězte způsobem, abyste neohrozili službu, neohrozili svoje…

Daniel TAKÁČ, moderátor:
To už se právě v zákoně ale nepíše takhle úplně, v zákoně se píše, zpravodajské služby podávají prezidentu republiky a vládě jednou za rok a kdykoliv o to požádají zprávy o své činnosti.


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
O své činnosti ano...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Řekněte mi, jací agenti se tady pohybují, řekněte mi, jací čeští občané mají kontakty s ruskými agenty, řekněte mi, jaké operace… to jsou ty veřejné informace v médiích, které se objevily. To je přece činnost tajné služby a prezident chce informaci o činnosti tajné služby, striktně podle zákona.


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Striktně podle zákona, a to my jsme také řediteli doporučili, jsou některé informace, jak se objevilo, myslím, že také ve veřejném prostoru z dopisů, které se říkají, které se například nepíší, říkají si jenom potichu z ucha do ucha, prostě tajná služba je fakt něco, co není úplně veřejným tím a není možné tímhle způsobem myslím, že kdyby ty dotazy byly skutečně dotazy, které položil prezident republiky, že byly v některých směrech za čarou. Možná mohly vést k nějaké kontrole uvnitř služby, ale proto jsme zmínili i tu třetí věc, ať vznikne orgán, prezident republiky zase v tomto směru není kontrolním orgánem, který by měl chodit kontrolovat dovnitř služby.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Dobře, tak když jsme u toho kontrolního orgánu, už jste to nakousl podruhé, on existuje ten orgán, on v zákoně existuje.


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Existuje akorát…

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Má 5 členů, ale zatím jste do něj nikoho nezvolili.


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Akorát je nenaplněn, my jsme nikoho zvolit nemohli.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Protože vláda nenavrhla.


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Protože nám nebyl nikdo navržen, těžko můžeme.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Tak asi na to málo tlačíte, tlačíte vládo dej, vládo dej, vláda 5 členů má navrhnout 10 jmen, pokud se nemýlím, vy si vyberete.


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Ano.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A zákon byl schválen před třemi lety, účinný je od ledna dva 18 a pořád nic.


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Opakovaně jednotlivé orgány, které mají na starosti kontrolu, a to nejenom v Bezpečnostní informační služby, ale i další služby, které jsou v České republice, vyzývaly předsedu vlády a vládu jako celek, aby ta jména dodala, k mému překvapení je zatím nedodala. Vymlouvají se na to, že ty lidi nejsou. Já myslím, že je fakt spíš jako nikdo nehledá. Já nevěřím tomu, že se nedá najít, protože jim to nepřipadá důležité nebo já nevím.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Aby byla kontrola nad tajnými službami, tak civilní kontrola nad tajnými službami, která má být úplně od služeb, od vlády, od sněmovny, od všech, má to být 5 odborníků, jsou vyjmenovaný kompetence, jaké mají mít, co toto zákon všechno říká, jako vláda nechce, aby to bylo tohle podle vás?


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Já říkám, dokonce si ani nemyslím, že to nějak úplně fatální záměr, že je to spíš takové jako, že řeší jiné otázky. Myslím, že to je velká chyba, že ten orgán nemáme, že by právě situací, kdy třeba prezident republiky má nějaké pochybnosti, že by si mohl prostřednictvím vlády nebo prostřednictvím orgánů vyžádat tady v té věci zkontrolujte a dostat k tomu nějakou zprávu. Ale myslím, že není dobrým nápadem, aby to byl prezident sám nebo dokonce ani kontrolní orgán
Poslanecké sněmovny, který tam poleze.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Jak si vy osobně vysvětlujete ten prezidentův úkol pro BIS?


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Já pokládám souboj prezidenta BIS za velmi nešťastnou věc pro Českou republiku.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A ten úkol je součástí toho souboje?


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Ten úkol, já jsem žádný úkol potvrdil, takže vy...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Zkouším to.


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Spekulujete s úkolem, který se objevil na, na Radiožurnálu nebo na Českém rozhlase. Pokud by takto ten úkol byl formulován, myslím si, že je za čarou a že to není dobře, že vůbec není dobře, že se prostě do veřejného prostoru dostává je tam bohužel opakovaně prezident, který opakovaně odmítl návrh vlády na jmenování ředitele služby do generálské hodnosti, už to samo o sobě je jakoby prapodivný signál a některé jeho další výroky, které jsme zažili, čučkaři a další a další, myslím, že prostě nejsou šťastné, že není dobře, když prezident republiky válčí s bezpečnostní službou. Neprospívá nám to ani dovnitř, lidé na to koukají a přemýšlejí, co si o tom myslet a rozhodně to neprospívá nám ven, protože samozřejmě všechny služby v dnešním provázaném světě, v dnešním boji s terorismem, s jinými hybridními hrozbami a dalšími věcmi, je nesmírně důležité, jestli ta služba má důvěru partnerů v zahraničí a jestli dostává dostatek informací. Každé takové zpochybnění myslím, že vede k tomu, že partneři na nás tak koukají trochu se zdviženým obočím, abych tak řekl. Co se to tam u vás v té České republice děje?

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ptá se na to někdo už zvenčí?


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Já myslím, že se ptají.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Je to taky důvod tento spor, prezident, tajná služba, který tedy má ten obraz, jaký má, ale i ten, který se objevil v médiích, je to důvod, proč takovéto informace teď unikají ven, Radiožurnál to má ověřeno ze tří zdrojů, píše na svém webu.


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
To se ptejte Radiožurnálu, ne mě. Znáte mě, ze mě žádná informace tajného charakteru země…

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Informace se dostávají ven teď směrem k novinářům, to je důsledek téhle situace?


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Je to nešťastné, no částečně ano, ale je to částečně i tím, že prezident republiky tohle jakoby, byl to on, kdo vešel do veřejného prostoru a začal říkat, mám složku, dokonce ještě v téhle podobě složku, ne, mám výhrady k manažerskému fungování, ale mám složku a ještě řekne, vypracoval mi ji ten a ten, mám složku na ředitele.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ale to je v pořádku, že prezident tedy shromáždí výhrady, ať je dáno černé na bílém, mně vadí toto, milá vládo, dělej s tím něco.


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Ale myslím, že je v pořádku, aby to dal vládě, nevím, jestli je úplně v pořádku, aby to oznamoval na P
arlamentních listech. To si tedy jako já chápu vztah k službám a k tomu, jak mají fungovat trochu jiným způsobem než tím, že se výhrady a předávání složek oznamuje na parlamentních listech to cítím, cítím mírně jinak.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
V úvodu jsem říkal, že Česko je do dneška opět v uvolněnějším stavu. Je to v souladu s právním řádem, rozhoduje vláda v souladu s právním řádem, omezila, teď uvolňuje?


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Tak asi je to v souladu s právním řádem, já mám samozřejmě o některých krocích vlády velké pochybnosti na jaře, když zakázali vycestovat, tak jsem říkal, tak tohle je zcela evidentně protiústavní.
Senát připravil žalobu, než taková žaloba mohla být projednaná Ústavním soudem, tak to vláda vzala zpátky. Dneska mi dal minimálně verbálně zapravdu předseda Ústavního soudu, který říkal tento krok nepochybně protiústavní byl, řada těch opatření podle mě bude přezkoumána ještě, ještě v soudnictví, už na jaře byly některé, některé zrušeny, takže říkat je to globálně všechno v souladu s právním řádem je, je s otazníkem, dokud nemám soudní přezkum. Ale nepochybně vláda rozhoduje zatím jakoby v rámci možností a kompetencí, které se domnívá, že má a k které si myslíme, že jí právní řád dává.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Tak jsou nastavena nějaká pravidla, dána tím protiepidemickým systémem, když je to, tak je to.


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Protiepidemický systém na ten se vůbec neodvolali, to není vůbec žádný právní předpis, to je dokonce…

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Když o něj vláda opře své rozhodnutí, ono ta rozhodnutí se dělají usnesením vlády České republiky.


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Přesně a to je, co je možná závazné, ale ten PES fakt jako závazný není, to je nějaký jako výtvor…


Daniel TAKÁČ, moderátor:
I vy jako opozice, teď nevím, jestli vy osobně třeba, ale chtěli jste, dejte nám jasná pravidla. Když bude to, stane se to, když bude to, stane se to, když se to promítne do usnesení vlády, tak je to v pořádku?


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Ano, to já souhlasím. Jenom říkám, že tento systém rozhodně jako není žádným právním instrumentem. A taky dobře víte, že opozice už při minulém prodlužování nouzového stavu a myslím, že je celkem unisono, říkala, co to je za systém PES, chudáci psi teda mimochodem, mohli ho pojmenovat taky nějak jinak, co to je za systém PES, který i v režimu 1, ve stavu 1 vlastně je tam nejmírnější, předpokládá, že vláda potřebuje nouzový stav, to není úplně nejlepší, nejlepší nápad, toto nám jakoby ta vláda vzkazuje, že v nouzovém stavu budeme muset být donekonečna.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Tak asi je to systém no, no ne, tak asi je to systém pro nějaká mimořádná opatření, která, když nebudou potřeba, tak nebude ani stupeň 1, takhle se to nedá, nedá pochopit a pak nebude potřeba nouzový stav, ale dokud bude potřeba aspoň stupně 1, tak musí být nouzový stav. Mimochodem podpoříte prodloužení nouzového stavu?


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Budeme se o tom bavit. Já sám za sebe jsem proti prodlužování nouzového stavu. Minule jsme říkali, týden vládě, nakonec jí komunisti dali 21 dní. Stejně jsou to vždycky komunisti, kdo to rozhodnou. Ale týden a choďte se každý týden hlásit, co se bude uvolňovat, jakým způsobem se bude uvolňovat. Myslím si, že to stále trvání na nouzovém stavu na tom, že nám pořád něco vláda přikazuje nebo zakazuje, není, není vlastně vůbec dobře pro tu zemi.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
I když ministr zdravotnictví říká, že na ta opatření, která jsou v tom systému a teď přijměme, že právně dobře se to udělá z nařízení vlády pod příslušným dokumentem vlády, tak jestliže ta opatření potřebují k jejich naplňování nouzový stav, tak o čem se bavit, jde tady přece o ochranu zdraví, tak když je na to potřeba nouzového stavu, musí platit opatření, no tak prodlužme nouzový stav nebo ne?


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Já si nejsem jistý, že všechna ta opatření musí nadále platit a fungovat. Já prostě moc nerozumím… nebo takhle, fatálně nerozumím tomu, proč jako do kostela smí 6 lidí a do supermarketu na každých 15 metrů 1. To jsou věci, které mně prostě nikdo nevysvětlí, jak ta pravidla byla nastavena.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A špatně je co, že do kostela smí 6 lidí a není to na metr čtvereční a v obchodě to je na metry čtvereční, takže buď do všech míst 6 lidí…


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Původně ani v těch obchodech nebylo na metry čtvereční. Začalo se tím, že se zavřou malé obchody, nikdo dodneška nevysvětlil proč, jestli ten důvod je jako jenom komerční, že necháme jenom ty, jenom ty velké.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Aby se omezila mobilita lidí, tak to vysvětlovalo ministerstvo zdravotnictví.


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Ale pak se všichni scházejí v těch supermarketech, kde prodávají úplně všechno, kromě toho zboží, které je povoleno, to znamená potravin, tak prodávají úplně všechno, tam se točí všichni na jednom, místo toho aby se otočili v těch 200 obchodech. Připadá nám to rozumné? Mně teda ne, nepřipadá mi rozumné, když stojí před supermarketem 15 lidí frontu a dalších 150 je vevnitř a do kostela smí 6, já s tím mám fakt jakoby vnitřní problém, který možná ostatní tak necítí, ale já tohle cítím poměrně silně. To není shromažďování se na jednom místě jako, dejme tomu v kině nebo na koncertě.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Vláda by také chtěla reorganizovat stávající hygienickou službu, která v podstatě má 14 územních krajských pracovišť, chtěla by vytvořit jeden centrální orgán, státní hygienickou službu, která by měla ta regionální pracoviště, je to potřebné, účelné, efektivní?


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Moc nechápu, proč s touhle tezí nepřišla vláda v létě. V létě na to byl čas, to nám furt slibovali, jak bude fungovat trasování, všechno bude bezvadný, pak najednou začalo září, zjistili jsme, že nefunguje vůbec nic, že nefunguje ani chytrá karanténa ani aplikace v mobilu ani trasování. Tehdy měla být připravená vláda na druhou vlnu a na to, co v ní má fungovat nebo nemá fungovat, jakým způsobem fungovat. A teď jsme jako vprostřed nouzovým stavu a někdo začne říkat, jako potřebujeme zásadně reorganizovat hygienický stanice. Já nevím, já nevím.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Lépe teď než nikdy? Když říkáte, že to měla vláda udělat v létě tedy, tak lépe teď než nikdy.


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Asi je.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pro nějaké budoucí případy.


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Ano, pro budoucí případy možná ano, teď si myslím, že nám to ničemu nepomůže. Asi je rozumné, ale my máme hlavní hygieničku, to zas není tak, že bychom neměli hlavní hygieničku. Asi je rozumné jakoby zvýšit koordinaci mezi těma jednotlivýma hygienami, i když vláda vlastně za celou dobu nepřipustila, PES byl přece původně vyráběn na to, že budeme mít opatření po krajích, po krajských hygienách, nic z toho nikdo ani nezkusil. Proč Praha, která už je téměř měsíc v úplně jiných číslech než zbytek republiky, proč tady nebylo to rozvolnění větší, už i třeba proto, abychom zjistili…

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Slyšeli jsme Karla Havlíčka, protože by všichni přijeli do Prahy a zase mobilita lidí.


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Ale to jsou vždycky takový jako ex post vymyšlený důvody. Tak buď jsme řekli, že má fungovat nějaký systém, který to rozčlení, v létě jsme měli Semafor, kdo si vzpomíná. Pak jsme měli Psa, pokaždý máme nějaký jiný systém a pokaždé se z něj dodržuje jenom něco, ale hlavně všechny ty centrální řidiče ve smyslu, že chtějí něco řídit, hrozně baví něco řídit.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A to chce ministr zdravotnictví, aby i tady bylo skutečně centrální řízení, aby byla vyšší efektivita, aby se rychleji rozhodovalo, souvisí s tím řada opatření, co by všechno tenhle úřad mohl dělat, právě zakazovat, omezovat cestování, setkávání mezi lidmi, veřejná doprava, provozovny, obchody, obchodní centra omezovat a tak dále, vyžádat si od mobilních operátorů lokalizační data, nesměřuje tohle všechno k tomu, že když to bude mít jedno centrální místo, ze kterého se to řídí, že se epidemie zvládne rychleji?


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Ne.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Jak to?


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Já jsem hluboce přesvědčen, že ne. Dneska se to řídí z vlády. Všechno tohle to co, co zmiňujete, je řízeno z úrovně vlády a tam to alespoň vyžaduje nějakou základní diskuzi. Ta vláda rozhoduje, i když třeba pak jsou opatření ministra zdravotnictví sboru, a chodí se pravidelně zpovídat do Sněmovny, potřebuje na to nouzový stav, jednou za 3 neděle se říká, dělali jste to dobře, nedělali jste to dobře. Představa toho, že to, jsou to všechno zásahy do základních lidských práv a svobod, jsou to všechno zásahy, které říkají omezuji něco, co bych za normálních okolností neomezoval a omezuje to plošně na celém území republiky, tohle mi přece nemůže dělat žádný úřední, i kdyby byl v sebechytřejší ten úředník, tak mi tohle nemůže dělat žádný úředník a teď odbočuju od toho trasování telefonů, které je ještě, ještě jako složitější a myslím, že právně ještě hůře obhajitelné, ale pokud dneska to řídí vláda, je to jedno místo, není to tak, že by to bylo 10 míst, neřídí to každá, každý kraj sám, sám zvlášť, řídí to vláda jako jedno míst, ale je to politický orgán, který je zodpovědný sněmovně a za omezování základních lidských práv a svobod, se musí chodit zpovídat, představa toho, že tak činí nějaký úředník na ministerstvu zdravotnictví, je myslím, že pro mě ale pro drtivou většinu sněmovny naprosto nepřijatelná, s tímhle nápadem přišli na začátku léta, že to bude ministr zdravotnictví, tehdy jim sněmovna řekla v žádném případě a oni po půlroce přijde, že to nebude ministr, ale bude to jeho náměstek. Dělají si legraci?

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Očkování je možná za dveřmi, jak to tak vypadá, má být nepovinné, má být bezplatné, tak je to v pořádku?


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Já myslím, že, zatím určitě ano. Je dobře, že bude bezplatné, je dobře, že v tuto chvíli je nepovinné. Podle mě se pak můžeme nějakým způsobem bavit jako o tom, za prvé na povinné stejně nebude dost dávek, takže je to jako marná a zbytečná diskuze. A říct povinnost očkování je velmi zásadní krok, ve kterým bych musel vědět jako, co to opravdu přináší. Zatím se ještě, teď se možná někde začíná očkovat, nevíme přece, co to udělá. Dneska, když prodělám koronavirus, tak mám pravděpodobně 3-6 měsíců něco, co by se dalo nazvat imunitou. Jak to bude s očkováním? Víme, že to je nadosmrti nebo je to na 6 měsíců a každých 6 měsíců se budeme chodit očkovat nebo na 3 měsíce, každé 3 měsíce. Myslím, že tam je tolik ještě jakoby neznámých, že určitě a že i společnost na to fakt není připravena na to, aby se všichni povinně očkovali. Ono upřímně řečeno, se jako výrazně ukazuje, že ta nemoc je opravdu nebezpečná pro nějakou skupinu obyvatel, která je jí vážně ohrožena pro.


Daniel TAKÁČ, moderátor:
S výjimkami ano.


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Ano, ano jsou, jsou samozřejmě výjimky, ale vždycky máte nějaké výjimky. Pro spoustu obyvatelstva fakticky opravdu vážné nebezpečí jako nepředstavuje.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A z toho tedy vyvozujete, že zatím na povinnost čas nenastal?


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Já si myslím, že určitě na povinnost...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A spojit tuto věc s nějakými benefity nebo naopak, omezeními - budeš očkovaný, můžeš víc chodit, zjednodušuji teď, můžeš víc chodit, nejsi očkovaný, nesmíš tam, nesmíš tam, prostě nějaká pravidla, která budou spojená s tím, kdo naočkovaný bude nebo nebude, každý bude mít jiná práva, jiné možnosti?


Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
I tohle bude nesmírně složitá právnická otázka. Dneska jsme se o tom s někým bavili, co se stane, když otevřu hospodu a řeknu, smí sem jenom naočkování. Je to diskriminace, nebo to není diskriminace? Neumím to takhle rozhodnout jako od stolu, když bych řekl, smí sem jenom černý nebo bílý nebo ženy nebo muži, tak to nepochybně diskriminaci je. Když řeknu naočkovaní, nenaočkovaní, bude to podle mě na poměrně jako složité soudní spory a teď se bavíme jenom o těch soukromých. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet i v Evropě, možná že budou, že budou země, které řeknou nesmí se k nám bez očkování. To asi těžko jim můžeme zabránit, i když zrovna volný pohyb, zase volný pohyb po Evropě. Může to někdo říct, může říct, může to říct nějaký krátký čas, ale i tam by to nepochybně dospělo k nějakým evropským soudům, já myslím, že tyhle otázky ještě nejsou zodpovězeny a že si je musíme klást. Já bych benefity v zákazu některých výkonů některých práv, například typově nejspíš chodit na demonstrace, když nejsi naočkovaný, což je zákaz jednoho ze základních lidských práv shromažďovat se, bych pokládal za hraniční.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Budeme je klást ty otázky,
Marek Benda, předseda ústavněprávního výboru, host Interview, děkuju, na shledanou.

Marek BENDA, předseda sněmovního ústavně právního výboru a místopředseda poslaneckého klubu strany /ODS/:
Děkuju.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Za malou chvíli Události, pěkný večer s Českou televizí, na shledanou.

Marek Benda

místopředseda poslaneckého klubu PČR