Co je na Pirátském nápadu šmírovat bytové elektroměry zejména špatně

4. listopadu 2019
Co je na Pirátském nápadu šmírovat bytové elektroměry zejména špatně

Špatně není znát výsledky příslušné analýzy. Potvrdila by nám to, co odborníci z realitního trhu vědí už dávno i bez šmírování. Tedy že problematika tzv. prázdných bytů není to, co způsobuje v Praze nedostupnost bydlení. Špatně je to, že prolamuje další hranici toho, co stát se svými občany všechno může. A také v tom, že zamlžuje vlastní podstatu problému a hledá náhradní viníky.

Skutečná příčina nedostupnosti bydlení v Praze je jasná i bez Pirátské analýzy. Tou je hrubý nesoulad mezi nabídkou a poptávkou. To by bylo na zvláštní článek, ale zjednodušeně na straně poptávky přibývají do Prahy desetitisíce lidí ročně, na straně nabídky dramaticky každoročně propadá výstavba. To se musí projevit.

Pokud by naznačená Pirátská analýza byla provedena poctivě, pouze by potvrdila tato všeobecně známá data. Šlo by v podstatě jen o zbytečnou práci.

Ten nápad je však nebezpečný ve dvou rovinách.

Zaprvé vypouští nového džina z láhve, prolamuje další hradby dosud nemožného. Připouští další státní šmírování, evidenci, represi. Dnešní možnosti výpočetní techniky, uchovávání a zpracování dat, on-line sledování, propojování databází jsou takřka nekonečné. Antiutopický Orwelovský svět se už v Číně v podobě tzv. sociálních kreditů stal realitou. Jistě, na rozdíl od Číny jsem demokratická země. Ale doba se často rychle mění. Co bylo před rokem nemyslitelné se může rychle stát realitou.

Za druhé je ten nápad nebezpečný v tom, že zastírá pravou příčinu problému a nabízí znejistělé veřejnosti náhradního viníka. Nic nového pod Sluncem.

Už za První světové války bojovala s keťasy rakouská policie, krátce po válce i První republika. Za okupace s vydatnou podporou protektorátního tisku bojoval se šmelináři i R.Heydrich. Pak s nimi bojovala poválečná republika, již před rokem 1948 byl za narušování řízeného obchodu dokonce i trest smrti. Socialismus bojoval se spekulanty až do svého hořkého konce. V socialistické Venezuele mají dnes na boj se spekulanty a rozvratníky více než tisíc generálů!

Příčina však byla jinde. Za První světové války a po ní byla příčinou nedostatku potravin mobilizace sedláků do armády, rekvizice jejich koní a následný propad zemědělství. Za Druhé světové války bylo příčinou nedostatku rabování naší země okupanty. Socialismu je nedostatek všeho vlastní jak tchořovi zápach. Ve Venezuele, která má více ropy než Saúdská Arábie a Rusko dohromady, to se socialismem dotáhli během dvou dekád k hladomoru.

Ne, boj se spekulanty a šmelináři ani šmírování prázdných bytů opravdu neřeší podstatu problému. Jen odvádí pozornost znejistělé veřejnosti a směruje její pogromistické nálady jiným směrem.

Patrik Opa

člen rady MČ Praha 4

Štítky:
komentář