Události, komentáře ČT24
13. dubna 2022

Martin Kupka: Události, komentáře ČT24

(ČT 24 ) Hostem diskusního pořadu Události, komentáře ČT24 byl ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka.

Celou debatu s Martinem Kupkou můžete zhlédnout na ČT24.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Vláda schválila strategické priority, jak zvládnout proud uprchlíků, který zvedla ruská invaze na Ukrajinu. Ustavila kvůli tomu i národního koordinátora, dočasně jím bude vicepremiér Vít Rakušan. Ten uvedl, že kabinet odhadl náklady na jednotlivá opatření na 54 miliard korun. První krizová fáze, kdy šlo především o bezpečí běženců, se teď podle něj přelévá do další etapy, kdy budou třeba dlouhodobější řešení.

Vít RAKUŠAN, ministr vnitra, místopředseda vlády, předseda hnutí /STAN/:
Teď jsme ve fázi číslo 2, to je fáze adaptace, kde dáváme důraz na jazykové kurzy, vzdělávání, poskytli jsme 300 000 000 městům a obcím a neziskovým organizacím.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Opozice vládě vyčítá, že se zveřejněním strategie vyčkávala. Už zítra dopoledne se jí má zabývat bezpečnostní výbor, a na prostudování budou mít
poslanci jenom několik hodin.

Jana Mračková VILDUMETZOVÁ, místopředsedkyně
Poslanecké sněmovny /ANO/:
Velmi nás mrzí, že tu strategii neznáme, k takovému dokumentu bychom se měli jako
poslanci vyjadřovat a měli by se k němu vyjadřovat i odborníci.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
A naše první debata je tady, ve studiu ministr dopravy
Martin Kupka, místopředseda ODS. Dobrý večer.

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Dobrý večer.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Jiří Kobza,
poslanec SPD, člen zahraničního výboru. Dobrý večer.

Jiří KOBZA, člen zahraničního výboru PS PČR /SPD/:
Dobrý večer.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
A Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci, vítám vás.

Magda FALTOVÁ, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci:
Dobrý večer.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
No a do Velké Polomi zdravím taky Ivo Vondráka,
hejtmana Moravskoslezského kraje, i vám dobrý večer.

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/:
Dobrý večer přeji z Velké Polomi.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Pane ministře, strategie je tedy konečně na světě, i když ten její obsah známe spíš v obrysech. Jednou z konkrétních věcí je tedy ustavení koordinátora, ale proč vlastně koordinátor, když tady máme předsedu Ústředního krizového štábu a notabene, obě ty pozice teď zastává vicepremiér Vít Rakušan, tak není to jenom takové vlastně gesto, že má vláda všechno pevně v ruce?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Určitě není. Ta strategie totiž zároveň na prvním místě vnímá, že taková ta kritická fáze, kdy Česká republika přijímala denně více než 10 000 uprchlíků, tak přece jenom pominula. A přirozeně se zvládnutí té krize musí převést do klidnějších nástrojů, než je nástroj krizového řízení jako krizový štáb. Ministerstvo vnitra a Vít Rakušan v tom samozřejmě budou hrát přirozeně velmi významnou roli. Ale je potřeba také říct, že Česká republika tu úvodní fázi, tu kritickou, zvládla velmi dobře, a to není jenom práce vlády, to je práce krajů, práce měst a obcí, a především příspěvek celé řady občanů, kteří se tak k tomu postavili, i neziskových organizací. A co dělá ta strategie? Ta strategie dělá to, že uspořádala klíčové úkoly, které Česká republika musí ještě zvládnout, učinila tak v podobě přehledné strategicky správně postavené na té strategii se podílela celá řada...

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
K té se dostaneme. Já jsem se jenom ptala na to, jestli bylo tedy nutné rovnou teď dočasně ustavit Víta Rakušana tedy tím národním koordinátorem, a nepočkat třeba až bude definitivně vybraný?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Já to nepokládám ani v tuhle chvíli vlastně za podstatnou otázku, protože klíčové přece je, že na stole máme strategii, zvládáme, aspoň doposud, díky zapojení mnoha lidí a díky mnoha subjektům zvládáme tu kritickou situaci a přirozenou volbou v tento okamžik Vít Rakušan byl.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Z těch 13 oblastí, abychom se dostali k té strategii, kterou vy jako ministr dopravy považujete za naprosto stěžejní?

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Z toho, co bylo potřeba zvládnout v tom prvním čase, to logistika byla, ale tam vedle toho je samozřejmě například to, abychom dokázali rozumně řídit i ty další fáze zvládnutí digitalizace v tom, že víme, kde ti lidé v tuto chvíli jsou, kde zároveň máme v tuto chvíli například ještě k dispozici další ubytování, pro případné další vlny uprchlíků, které nejde vyloučit, i začátek té strategie také říká, že kromě rychlé stabilizace, kdy už by sem nemuselo přijít tolik dalších lidí, tak existuje samozřejmě bohužel i varianta, že ta další agrese Ruska na Ukrajině vyvolá příchod dalších uprchlíků, a to třeba v rozsahu až do 500 000 lidí, anebo dokonce vyhrocená fáze a i s tím ta strategie počítá. Co se týče těch konkrétních úkolů, které jsou před námi, a o kterých ta strategie mluví.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Já bych prosila, vyberte za sebe, jako za ministra dopravy, jednu tu oblast, kterou vy považujete za klíčovou? Řekl jste digitalizaci, jestli je tam ještě nějaká další, jinak dostanou slovo vaši spoludebatéři.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Jenže pro to, abychom to dokázali zvládnout, tak musíme stihnout školství, a připravit ho tak, aby se ti, kteří sem přišli, tak aby se dostali ke vzdělání, aby se dokázali, což je jeden z prvních úkolů, dostat ke znalosti českého jazyka, aby se v tom prostoru orientovali. Samozřejmě, že klíčové je zvládnout zdravotnictví, to, aby všem byla poskytnuta nezbytná zdravotní péče, sociální péče, to je ten základní okruh, který asi každého napadne. Ale vedle toho jsou tam samozřejmě věci důležité i pro zvládnutí vnitřní bezpečnosti České republiky a financování, pomoc z Evropské unie. Myslím, že když bychom se věnovali podrobně, chápu, že na to teď není čas, ale kdybychom se věnovali každé té jedné oblasti, tak bychom si řekli, že kdybychom tohle všechno dokázali v těch následujících měsících zvládnout, tak to pro Českou republiku ve výsledku nebude oslabení, ale že to ve výsledku může být i posílení, jak z hlediska mezinárodní pozice, reputace České republiky, tak třeba i z hlediska ekonomických dopadů pro samotnou Českou republiku.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Pane Kobzo, ta strategie, tedy teď půjde do celospolečenské debaty, jaký bude příspěvek hnutí SPD do této diskuse?

Jiří KOBZA, člen zahraničního výboru PS PČR /SPD/:
Já se domnívám, že ta celá kauza vlastně té migrační vlny je celospolečenskou debatou už od svého vzniku. Já jsem rád, že konečně víme, jaké sumy peněz na to vláda počítá, těch 54 miliard. Teď se provalilo vlastně to další uvolňování na ty integrační programy a komunikační programy a v podstatě, dá se říct ty soft programy, což asi překládám, že jsou to programy určené hlavně pro neziskovky, tam je 4,5 miliardy, a musím říct…

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Narážíte na ten dnešní titulek z Mladé fronty DNES?

Jiří KOBZA, člen zahraničního výboru PS PČR /SPD/:
Ano, ano.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
K tomu bych se s dovolením ještě dostala. Já bych teď chtěla slyšet, co chce hnutí SPD mít v té strategii?

Jiří KOBZA, člen zahraničního výboru PS PČR /SPD/:
My chceme ve strategii, která se stará o naše lidi a pomáhá těm, co přicházejí tak, aby to nebylo na úkor našich lidí. Valorizaci důchodů, která teď probíhá, tak nepokrývá ani inflaci, zdaleka ne. Víme, že matky, mladý rodiny, senioři jsou na tom dost špatně, protože to, co se na nás valí teď z vnitřku – vysoká inflace, drahota, drahé pohonné látky. Otázka, jak to bude vůbec s cenami energií, jestli bude plyn, nebude plyn atd., to všechno se na ně valí. A samozřejmě lidi, kteří kontaktují nás, tak říkají, jak je možné, že přicházejí lidi, kteří mají všechno zadarmo to, protože já se mám…

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Promiňte, pane Kobzo, ale ta strategie se týká zvládnutí uprchlického proudu.

Jiří KOBZA, člen zahraničního výboru PS PČR /SPD/:
Ano.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Tak jsem se ptala, co tam chcete jako SPD mít. Zkuste říct jednu konkrétní věc.

Jiří KOBZA, člen zahraničního výboru PS PČR /SPD/:
Já si dovolím nesouhlasit s panem ministrem. Považuju za klíčovou otázku bezpečnost.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Děkuji.

Jiří KOBZA, člen zahraničního výboru PS PČR /SPD/:
Protože máme tady 100 000 lidí, o kterých nevíme, kdo jsou a kde jsou. Zelinskyj otevřel vězení, propustil trestance, ozbrojil je, ale už nám neposlal seznam. Takže my nevíme, kde jsou, nevíme, jestli se nám vracejí lidi, kteří byli vypovězení, kteří tady něco provedli.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Dobrá, pro vás, pro vás je klíčová bezpečnost. Já s dovolením se na tutéž otázku.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Já se ale musím ohradit proti tomu, co zaznívá.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Já bych, pane ministře, vás poprosila, nejprve necháme reagovat všechny a pak si zkuste zapamatovat tu svoji připomínku a samozřejmě prostor na tu reakci dostanete. Pane
hejtmane Vondráku, hnutí ANO a 13 bodová strategie, co by podle vás v ní mělo být? Jestli tam třeba něco postrádáte?

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/:
Já jsem ji obdržel před několika hodinami neoficiální cestou, tak to je možná škoda, nebylo moc času to studovat. Já bych řekl, že to je první iterace, kterou lze považovat jako dobrý vstup do té diskuse, která musí následovat. Co si myslím, že je naprosto klíčové, je nastavit a dimenzovat základní subsystémy, to je zdravotnictví, školství, sociální systém a samozřejmě v čase i bydlení. To si myslím, že to jsou 4 klíčové věci. Já jsem rád, že konečně došlo k tomu, co jsem říkal dva týdny po zahájení této krize, že musíme rychle zavést informační systémy, které budou právě evidovat, kde ti lidé jsou, protože bez toho nelze vlastně nic řídit, jak se říká, kdo neměří neřídí, a v tomto případě to platí dvojnásob. Takže já jsem rád, že tyto věci se v tom objevují. Takže myslím si, že teď spíše půjde o to, jak to udělat a udělat to efektivně. Chci říct ale, že jak jsem se na to díval a ten první pohled napovídá tomu, že zatím ten systém tak jak je představen, je dimenzován, řekněme na tu část, že tady budeme mít, řekněme těch 300 tisíc, 350 tisíc uprchlíků maximálně, to znamená, pokud jich bude více, tak zcela evidentně ten plán se bude muset radikálně změnit, protože nebudeme schopni ty věci, o kterých jsem hovořil, nastavit tak, aby fungovaly.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Děkuju a paní Faltová, prosím, ke strategii, co by v ní podle vás mělo určitě být?

Magda FALTOVÁ, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci:
Já si myslím, že je tam zmíněno v podstatě všechno, co by tam mělo být. Je samozřejmě otázkou, do jaké míry podrobnosti a jasnosti těch opatření, které se chystají. Já určitě hodně vítám to, že vzniká ten národní koordinátor přímo pod vládou a doufám, že přímo odpovědný panu premiérovi, protože to je klíčové, je to mezirezortní věc a ta komunikace a ty synergie jsou tam opravdu zásadní, a to teď chybí. A určitě to není možné, aby to dělal krizový štáb dlouhodobě. Ta integrační část je prostě dlouhodobá. A myslím si, že se do budoucna bude ukazovat, že třeba role MPSV a MŠMT je daleko větší než ministerstva vnitra, právě v těch integračních opatřeních. Ta pozornost na školství a ministerstvo práce, sociálních věcí, jak v oblasti dávek, ale mnohem více možná v oblasti dlouhodobého vzdělávání a trhu práce, vstupu na trh práce, a přístupu k sociálním službám, je zásadní pro to, aby se to podařilo. A to, co mě tam asi více chybí, jsou finanční prostředky a jejich přesnější alokace, zdroje, protože si myslím, že pokud se investuje opravdu hodně v začátku, tak se nám to mnohem vrátí. Ten proces je prostě potřeba nastartovat rychle a dobře.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Pane ministře, teď můžete, prosím, reagovat.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Já se musím ohradit proti tomu, co zaznělo ze strany SPD.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Ohrazujte se.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Protože to není fér, to je zbabělé vykopávání umělých příkopů v té společnosti. Když se podíváte jenom na to, jaká byla ta reálná pomoc české vlády občanům České republiky, když se podíváme na tu přímou pomoc, ať už je to 28 miliard na zvýšení důchodů, dalších 21 na červnové zvýšení důchodů, to je téměř 50 miliard, plus další konkrétní pomoc v řádech dalších miliard korun. Ale pak se pojďme bavit o tom, že v okamžiku, kdy se podaří zvládnout tu krizi, tak to znamená, že Česká republika se nebude propadat do dalších vážných problémů, včetně těch vnitřních bezpečnostních rizik. Jinými slovy, kdybychom šli ve vašich šlépějích, tak způsobíme mnohem závažnější problémy, než kterým vy chcete takzvaně bránit. A to je prostě realita.

Jiří KOBZA, člen zahraničního výboru PS PČR /SPD/:
Ale když budeme evidovat, ty, co sem přijdou.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Počkejte, já jsem ještě nedomluvil, prosím, neskákejte mi do řeči.

Jiří KOBZA, člen zahraničního výboru PS PČR /SPD/:
Měl jste víc prostoru než já.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Já jsem vám také do řeči neskákal, je to neslušné. Co chci zdůraznit. Ta cesta ke zvládnutí té krize je zároveň cesta k tomu nacházet dlouhodobě smír a soudržnost v té společnosti, to je nezbytně nutné. Tohle vykopávání příkopů je přesně cesta opačným směrem a ve výsledku bude stát každého občana mnohem víc peněz. Jak zaznělo, pokud se podaří, to je prostě realita, v těch místech, kde nezvládli integraci, kde nezvládli uprchlické krize, tak se dostavily postupně vážné problémy v podobě kriminality, v podobě vznikajících ghett. To, kam směřujeme, a co se podařilo díky zapojení českých občanů, krajů a obcí, my jsme v unikátní situaci, kdy přestože je v České republice téměř 300 000 uprchlíků, tak jenom necelá tisícovka je v těch opravdu přístřeších humanitárních, a to dokonce ani ne snad ve stanech, ale v tělocvičnách, kde to není dlouhodobě únosné, ale je to zlomek. Je to opravdu v dobrém unikátní situace, a půjde o to, pro to další období je jazykově vybavit, najít i možnost pro to, aby se děti mohly vzdělávat, aby dospělí mohli nastoupit do práce. A hledat to řešení pro ty další měsíce, to není jenom záležitost vlády, proto je také celý ten dokument otevřenou záležitostí, otevřeným dokumentem, na kterém se mají podílet samosprávy, na kterém se musejí podílet neziskové organizace. Ta zmínka o tom, že tam plynou peníze i pro neziskovky. No, já to znám ze své obce, kdyby nebylo řady lidí a řady neziskovek, které nehleděly na svůj čas a pomáhaly těm lidem, tak zdaleka nejsme v té situaci. A tohle je hloupá nevraživost, kterou se snažíte vnést do té společnosti. A je potřeba to takhle jasně pojmenovat, tím České republice jenom škodíte, ať tomu říkáte, jak tomu říkáte.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Pane Kobzo, váš předseda říká, že vláda...

Jiří KOBZA, člen zahraničního výboru PS PČR /SPD/:
To je skutečně nehoráznost.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
… dává Ukrajincům přednost před českými občany, tak máte pro to nějaký konkrétní důkaz?

Jiří KOBZA, člen zahraničního výboru PS PČR /SPD/:
My říkáme, že tato vláda se má starat především o naše občany, protože ti ji zvolili a ti ji financují, ti ji platí a zaslouží si proto, aby ta vláda se o ně starala. A to, že chceme, aby když sem někdo přichází, aby byl zaregistrován, abychom věděli, kdo sem jde, koho tady necháme, aby s námi tady žil a pracoval, to je naprosto legitimní požadavek. A otevřít hranice prostě a spustit sem 300 000 lidí, z nichž zhruba polovičku máme evidovanou, to považuju za obrovský hazard. A myslím si, že jako není, není zdůvodnitelný prostě to takhle udělat.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Prosím o reakci.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Ti lidé utíkali před okamžitým válečným konfliktem.

Jiří KOBZA, člen zahraničního výboru PS PČR /SPD/:
A navíc, v západní Ukrajině se neválčí.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Jsou to stejné rodiny, jako jsou naše rodiny.

Jiří KOBZA, člen zahraničního výboru PS PČR /SPD/:
Já jsem ve válce byl.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
A to, že jsme dokázali reálně reagovat na ohrožení těch lidí a že čeští lidé přijali a poskytli pomoc celé řadě maminek s dětmi, tak to přece nelze zpochybnit, a nelze si na tom tímto způsobem získávat politické body.

Jiří KOBZA, člen zahraničního výboru PS PČR /SPD/:
Motáte věci, které spolu nesouvisí.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
To je opravdu hloupá záležitost. A já jsem jasně ukázal.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Paní Faltová.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Poslední věta. Já jsem jasně ukázal, v čem ta naše pomoc míří právě i k českým lidem, k českým občanům.

Jiří KOBZA, člen zahraničního výboru PS PČR /SPD/:
To jsme viděli.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
A pokud bych tohle nezvládli, tak se bohužel dopustíme daleko závažnějších problémů.

Jiří KOBZA, člen zahraničního výboru PS PČR /SPD/:
Vy to nezvládáte.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Paní Faltová, jak se...


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Problémů, které by stály každého občana České republiky mnohem víc peněz.

Jiří KOBZA, člen zahraničního výboru PS PČR /SPD/:
Benzín za 45 korun, tak to nezvládáte.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Jak paní Faltová, jak se vám, prosím, poslouchají slova pana
poslance Kobzy?

Magda FALTOVÁ, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci:
Standardně, my jsme celkem zvyklí na to, že z mnoha politických stran jsou nevládní organizace napadány. Asi to není nějaká novinka. Já samozřejmě vnímám tu potřebu, aby se stát staral o české občany, a myslím si, že ta podpora je důležitá i pro nějaký sociální smír, aby se ti lidé necítili opravdu odstrčeni na vedlejší kolej. Zároveň si myslím, že se to prozatím neděje. Ale je určitě důležité, aby Česká republika investovala do politiky aktivní zaměstnanosti, aby dokázala vlastně pro ty lidi, kteří jsou chudí, na hranici chudoby, a inflace prostě je velkým tématem, aby dokázala zajistit i je. Ale myslím si, že to lze dělat v nějaké synergii s těmi příchozími a že pokud to bude dělat dobře a strategicky, tak to může být úspěšné.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Pane
hejtmane, Vondráku, prosím o váš komentář k tomu, jak vlastně je rozvrstvená ta pomoc pro ukrajinské uprchlíky a pro české občany, kteří jsou v nouzi?

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/:
Já už jsem to několikrát opakoval, a dle mého názoru je jediné řešení. Jsou to dva disjunktní jevy. Jsou to dvě krizové situace, které nastaly, to znamená humanitární krize a současně inflace, která skutečně drtí české občany. Takže je nezbytně nutné tyto 2 věci řešit souběžně. To znamená, pokud se jedna z nich bude zanedbávat, tak to bude mít dopad, řekněme skutečně na to, že ti uprchlíci to tady budou mít těžké, a budeme mít problémy do budoucna a stejně tak musíme si uvědomit, že ti občané potřebují nějakým způsobem pomoct, protože ty ceny rostou dramaticky, a oni necítí něco zásadního, že by se pro ně měnilo. Takže toto je můj názor. Ale jak říkám, je to, jsou to 2 jevy, které e musí dělat souběžně, není možné jednu upřednostnit od druhé a v podstatě je tomu třeba se věnovat. Takže toto je můj názor a já bych tady řekl jednu ještě důležitou věc, tady jsme se bavili o koordinátorovi. Víte, už staří Římané v době konfliktu a krizí vždycky si definovali imperátora, který se o to staral, a byla to jeho odpovědnost a já si myslím, že v daný okamžik při hledání koordinátora to souvisí s tím, co jsem teď říkal, to může být jedině premiér. V podstatě to je jediný člověk, který má prostě tu pravomoc a zodpovědnost úkolovat své resorty a myslím si, že to by měli do těch obou dvou jevů, jak do té humanitární krize, tak do té pomoci občanům.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Teď vás, prosím, ještě o vyjádření k té věci, kterou už tady nakousl pan
poslanec, tedy k dnešnímu titulku v Mladé frontě DNES V utajení. Další miliardy pro běžence. Já samozřejmě chápu, že vy nepíšete novinové titulky, ale přece jenom toto médium je v holdingu, který patří Andreji Babišovi, toho času tedy ve svěřenských fondech a sám expremiér se k tomu dnes ráno v televizi téměř doslovně přihlásil, z vašeho pohledu, není to takové to skryté a podprahové – podívejte se, kolik oni, a vy nic?

 

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/:
No, já teda, já jsem to nevnímám, já jsem dokonce ten titulek ani nezaznamenal, abych byl upřímný. Já si myslím, že tady v tomto ohledu je to jasné, já si myslím, že je třeba si uvědomit, ještě jednou, že ta transparentnost by byla dobrá, kdyby byla ze strany vlády. Já se přiznám, že často se ty věci tají, a bylo by dobré je takhle prostě netajit. Já si myslím, že pro mě je skutečně hloupé, když jako
hejtman, když mám vstoupit do televize, tak musím pokoutně získávat tento materiál abych tady v podstatě na něj mohl reagovat. To se skutečně nehodí. Takže buďme transparentní, já si myslím, že já třeba chci být skutečně seriózní opozicí a říct, co je špatně, co je dobře. Teď jsem to před chvilkou říkal, ale buďme transparentní a pokud možno, tak se ty věci by měly ukazovat tak, jak jsou. Ale já teď nevím, jak to bylo s tím utajením těch čtyř celých šesti miliard, skutečně nevím, já jsem to nezaznamenal ani v těch titulcích, protože jsem se k tomu dneska nedostal od rána.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Pane Kupko, neměla by tedy vláda být transparentnější a nechat
poslancům třeba o něco víc času, aby si ty věci mohli řádně nastudovat?

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Na druhou stranu my jsme chtěli opravdu s tím dokumentem přijít co nejdříve, a zaznamenali jsme volání nejenom opozice, ale logicky volání celé řady společností, a je nepochybně důležitým přínosem, i ke zvládnutí té krize to, že je jasně pojmenováno, jaké priority sledujeme, a čeho chceme dosáhnout. Bavíme-li se o transparentnosti, tak já nevím, co je možné ještě v tom podniknout víc. Jakmile dnes vláda schválila ty dokumenty, tak jsou i teď k dispozici veřejně na webu Ministerstva vnitra České republiky, a je tam jak prezentace, kde jsou vyjádřené i ty náklady, se kterými počítáme, je tam samozřejmě vše, o čem se tu bavíme, včetně těch klíčových priorit i pro širokou veřejnost, aby se na to mohla podívat, a to, že to samozřejmě stálo nějaký čas, protože už na tomto dokumentu jsme se podíleli s celou řadou odborníků, bez kterých by to nikdy vzniknout nemohlo. A pro každého, kdo se bude mít možnost dnes večer seznámit s tím dokumentem, tak je jasné, že to nemůže vzniknout za večer. Bavíme-li se o tom, jaká je ta konkrétní pomoc i pro české občany, kromě toho, že důležitou pomocí a důležitým předpokladem.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Já jsem se ptala spíš na tu transparentnost, na kterou si tak trochu stěžoval pan
hejtman, že se k té strategii musel dostávat nějak pokoutně, tak to vy odmítáte? Měli na to poslanci času dost? Můžou přijít zítra na jednání výboru seriózně připraveni.

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Ale nepochybně ještě před dalším jednání
Poslanecké sněmovny budou mít dost času, aby se s tím seznámili. To, co je na tom webu je tady vidět, to je konkrétní podoba toho dokumentu, který je veřejně dostupný. Nic se netají, jsou tam vyjádřená i předpokládaná čísla toho, kolik ta věc bude stát a stejně k tomu doplním.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
A na to se chci právě ptát, protože vy jste řekli, že to tedy bude 54 miliard, při tom počtu nějakých 300 možná 350 000 běženců. Taky jste řekli, že většinu chcete získat z Evropské unie. Ale co je to většina, a co, když se to nepovede? Tak předpokládám, že zároveň jste taky řekli, že chcete zvyšovat výdaje na obranu, no tak z toho běžnému smrtelníkovi vyplývá, že buď se musí zvyšovat zadlužení nebo se musí zvyšovat daně nebo zajímá mě, kde ty peníze chcete vzít?

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
My jsme někde uprostřed té cesty a abychom to zvládli, tak zároveň jednáme s Evropskou unií a pan ministr Bek je také dnes pověřen tím, aby právě byl tím styčným důstojníkem pro vyjednávání s Evropskou unií, jak získat právě na pomoc pro zvládnutí té krize co nejvíce finančních prostředků z Evropské unie. A je jasné, že v tomto okamžiku nemůže být jasno. Nikdo není schopen ani v Polsku, ani v jiných státech říct, kolik se podaří jednotlivým národním vládám získat na tu pomoc, jsme v unikátní situaci, tu jsme nevymysleli nikdo z nás, kdo tady sedí, to způsobil Vladimír Putin a je dobře to takhle také vnímat. A já zmíním ještě jednu důležitou věc, aby nezapadla, když se bavíme o oněch penězích, tak to, kolik míří, konkrétně finanční pomoci lidem v České republice, je víc než 74 miliard korun.

Jiří KOBZA, člen zahraničního výboru PS PČR /SPD/:
To je málo.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Z hlediska zvýšení důchodů, z hlediska dalších kroků, v téhle rétorice je možné říct, že každá částka je mál. Ale co je zřejmé, že ta vláda vyvíjí spoustu aktivit k tomu, aby opravdu dokázala pomoci těm, kteří nezbytně v situaci potřebují pomoci, ať už se jedná o energetickou krizi, o jiné problémy, se kterými lidé bojují. A je to rozumný a střízlivý postoj té vlády.

Jiří KOBZA, člen zahraničního výboru PS PČR /SPD/:
Tady probíhá.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Pane Kobzo, tedy vy říkáte 74 miliard, které od začátku roku šly na pomoc českým občanům, o kterou vám jde, o které jste mluvil. Podle vás je to málo, tak kde byste bral jinde ještě peníze a…

Jiří KOBZA, člen zahraničního výboru PS PČR /SPD/:
Elementární matematika říká, že když dojde k valorizaci důchodů, já nevím, 7 % a inflaci, která je ohlášená teď, zdůrazňuji ohlášená. Já podezírám, že ta reálná je vyšší, je 13 %, tak už tam něco nehraje. Tady probíhá tiché nenápadné zvyšování daní, protože víte, že z cen DPH pohonných hmot polovička zhruba tvoří daně, a za loňský rok vláda ze spotřební daně dostala nějakých 40 miliard. Teď, při této vysoké ceně v podstatě má dvojnásobný výnos, jenom z cen pohonných hmot. Takže k tomu přichází celkové zdražování kvůli emisním povolenkám a prostě lidi už jsou vyděšeni, protože najednou zjišťují, co všechno si musí odříct.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
A nejsou lidi vyděšeni třeba vlastně i tím, co co vy říkáte, že vlastně se tady jaksi otevírají nůžky nějakého sociálního neklidu a budují se příkopy ve společnosti? Opravdu by nestálo za to v téhle chvíli, teď, je spíš zahlazovat a snažit se, abychom byli prostě…

Jiří KOBZA, člen zahraničního výboru PS PČR /SPD/:
Jako sledovat jako vláda prostě vypustit nějaký kouř, aby ty problémy nebyly vidět. To jako je velmi krátkozraká politika, to se na mě nezlobte.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Žádná vláda, žádný kouř v České republice nevypouští.

Jiří KOBZA, člen zahraničního výboru PS PČR /SPD/:
Jasně.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
A pojďme si říct, v čem to vaše vyjádření úplně postrádá logiku, nikdo žádné daně nezvyšoval.

Jiří KOBZA, člen zahraničního výboru PS PČR /SPD/:
Zásoby plynu, zásoby nafty.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Pojďme si říct konkrétní fakta.

Jiří KOBZA, člen zahraničního výboru PS PČR /SPD/:
Zásoby potravin.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Například zrušení silniční daně pro vozidla do 12 tun, jednání v Evropské unii o možnosti zrušit i tu daň silniční, pro vozidla nad 12 tun, dnešní rozhodnutí vlády o snížení spotřební daně. To jsou konkrétní fakta, na které neumíte nic říct, protože prostě tam, kde si nemůžete vymyslet nesmysly, tak tam prostě to postrádá.

Jiří KOBZA, člen zahraničního výboru PS PČR /SPD/:
To nejsou žádné nesmysly.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Paní Faltová, vy jste na začátku války řekla.

Jiří KOBZA, člen zahraničního výboru PS PČR /SPD/:
Maďarský model je naprosto jasný.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Že nenávist k uprchlíkům, především na sítích utichla, protože Češi útěků těchto lidí před válkou rozumí a taky že cítí bezprostřední ohrožení, řekla byste to i dnes po sedmi týdnech války?

Magda FALTOVÁ, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci:
Určitě v porovnání s lety 2016, 2017 a dalšími to tak je. Nicméně samozřejmě ty hlasy, i nenávistné se už objevují. Je prostě znát napětí ve společnosti. A myslím si, že je důležité to mnohem razantněji komunikovat a zároveň prostě česká společnost je dlouhodobě v tomto tématu rozdělená. Myslím si, že ty hodnoty tady podkopávali mnozí politici, a velmi těžko se navazuje prostě na situaci, kdy cizinci, uprchlíci byli předmětem dlouholeté nenávisti.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Pane
hejtmane Vondráku, já si teď dovolím citovat poslance vašeho hnutí ANO, Huberta Langa, zaznělo to ve Sněmovně: „Ne každý přicházející Ukrajinec je úplně v pořádku, budou sem přicházet kriminálně závadové osoby, budou sem přicházet různé další problémové věci.“ Pokud jste to zaznamenal, věřím, že ano, tak co podle vás měl konkrétně pan poslanec na mysli?

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/:
Já nemůžu a nevidím do hlavy panu Langovi, ale můžu říct, s čím bojujeme všechny kraje.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
No tak mě zajímá, jestli je to většinový názor v hnutí ANO. Toto, co jsem citovala.

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/:
Ne, já jsem se s ním o tom bavil, teď ve Sněmovně, protože my už máme v krajích problémy s celou řadu nepřizpůsobivých, který sem přijíždí, mluví maďarsky, řada z nich je i romského původu. Máme s nimi problémy, velké problémy. Když se mě na to ptal pan Lang, tak já jsem říkal, jedná se o desítky lidí, čili je to okrajový jev, není to nic, co by se nedalo zvládat. Ale samozřejmě je to problém, o tom není sporu. My jsme už teď oslovili různé romské iniciativy, požádali jsme romské iniciativy, aby nám daly dobrovolníky, aby s těmito lidmi komunikovali. Chceme také samozřejmě zapojit do toho romské podnikatele, protože je to problém, který je nutné řešit. Ale já jsem to panu Langovi říkal, není to v daný okamžik jev, který bych považoval za kritický, něco, co bude ovlivňovat uprchlickou krizi, ale je to jev, který prostě nám velmi komplikuje život na těch asistenčních centrech. Dokonce někteří dobrovolníci už tam odmítají chodit, protože skutečně to je pro ně hodně nepříjemná věc, protože takové ty konflikty jsou velmi těžce zvladatelné a není to na to, abyste volali policii, a řešili to policií. Takže je to takový ten problém soužití. A musím říct, že je třeba se tomu věnovat a řekl bych, a my jsme to řešili i na setkání s panem ministrem vnitra, i s panem generálem Vlčkem teď úterý, všichni
hejtmani, protože jsem já osočován, že jsem ten asociál, který to tady rozmazává, není to pravda, je to obecný jev, který se prostě musí řešit a budeme muset hledat cestu, jak jej uchopit, aby to bylo skutečně, řekněme dimenzováno z toho pohledu kulturní společnosti, ale prostě nemůžeme zase tolerovat to, co se teďka někdy na těch asistenčních centrech děje.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Prosím ještě o bleskovou reakci, pane ministře.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
I ten okrajový jev je potřeba pravdivě pojmenovat. Není možné o něm mlčet, jinak bychom tu krizi také nezvládli. To, jakou cestou jít, ale ukazuje velká většina obyvatel České republiky, kteří jasně dali najevo svoji solidaritu a řekli, kde přesně stojí ve vztahu k těm matkám, které sem přicházejí s dětmi a ve vztahu k těm starým lidem. To je nejčastější jev, prokazatelně nejčastější jev. Je to reálná pomoc lidem, kteří prchají před válečným konfliktem a tahle lidská stránka se z toho nesmí vytratit, protože to je zároveň zásadní klíč k tomu, jak zvládnout i ty další poměrně těžké měsíce, kdy půjde o sociální soudržnost, půjde o to, aby česká veřejnost dál kráčela v duchu opravdu téhle základní hodnoty, lidskosti, porozumění a hledání spojitostí, ne vykopávání příkopů.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Dámo a pánové, děkuju, že jste byli hosty Událostí, komentářů, hezký zbytek večera.

Jiří KOBZA, člen zahraničního výboru PS PČR /SPD/:
Děkujeme za pozvání.

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/:
Hezký večer přeji.

Martin Kupka

Martin Kupka

ministr dopravy
místopředseda strany
poslanec PČR
expert pro veřejnou správu

Více o autorovi