Ing. Lukáš Janko

místostarosta města
člen regionální rozhodčí komise
předseda místního sdružení