Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Pavel Karpíšek

předseda oblastního sdružení

Robert Fryček

místopředseda oblastního sdružení

Zdeněk Štrunc

místopředseda oblastního sdružení

Jaromír Eisman

člen oblastní rady

Petr Janoušek

člen oblastní rady

Ludmila Jílková

členka oblastní rady

Lucie Neumannová

členka oblastní rady

Michal Radoš

člen oblastní rady

Libor Trávníček

člen oblastní rady

Radka Trylčová

členka oblastní rady

Milan Vácha

člen oblastní rady

Markéta Zahálková

členka oblastní rady