MUDr. ThMgr. Marcel Hájek, Ph.D., FICS

člen místní rady

Životopis

Marcel Hájek se narodil 20. 9. 1965 v Plzni, kde žije dodnes. Po ukončení gymnázia absolvoval obor na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a rozhodl se pro chirurgii. Mezi lety 1991 až 1998 působil na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice Plzeň. V letech 1998 až 2002 pracoval jako ordinář pro hrudní a břišní chirurgii v Gaborone v africké Botswaně. Poté zastával místo hlavního chirurga ve Vojenské nemocnici v Plzni. Od roku 2002 je vojákem z povolání – působí jako hlavní lékař a šéfchirurg polní nemocnice Armády ČR. Má za sebou bohaté zkušenosti ze zahraniční praxe, na vojenských misích v Afghánistánu, Pákistánu a Iráku strávil téměř 10 let, rovněž absolvoval vojenskou stáž v Izraeli.
I při náročném povolání je zkušeným politikem: v roce 1991 byl zvolen poslancem České národní rady neuvolněným pro funkci, mezi lety 1994 a 1998 pak vykonával funkci radního města Plzně za ODS.
V současné době Marcel Hájek působí jako lékař Záchranné služby Plzeňského kraje, vyučuje chirurgii na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, je členem České chirurgické společnosti, stejně jako International College of Surgeons.
Je ženatý, má dceru Sarah Ruth a syna Davida Joela. Zajímá se především o entomologii, teologii, religionistiku a zahraniční politiku. Hovoří anglicky, rusky, německy a španělsky, z mrtvých jazyků latinsky, starořecky a též biblickou hebrejštinou. V současnosti rovněž studuje Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy, kde roku 2014 získal titul Th.Bc., a nadále pokračuje v magisterském programu.
Marcel Hájek je nositelem mnoha ocenění – mezi jinými například Válečného záslužného kříže III. stupně, medaile náčelníka gen. štábu Armády ČR, medaile ministra obrany ČR, medaile města Plzně, určené významným osobnostem, dvakrát získal též zlatou medaili NATO.