Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Jan Poduška

předseda oblastního sdružení

Alois Čech

místopředseda oblastního sdružení

Josef Skala

místopředseda oblastního sdružení

David Behenský

člen oblastní rady

Petr Fornouz

člen oblastní rady

Jaroslava Šedivcová

členka oblastní rady

Jiří Šeffl

člen oblastní rady

Josef Škudrna

člen oblastní rady