Libuše Bělová

Povolání: důchodce
*1945

Boudy 122
398 04  Boudy

Politická příslušnost: BEZPP