Jitka Krejčová

Povolání: jednatelka společnosti
*1960

Politická příslušnost: BEZPP