Miroslav Kolář

Povolání: chladírenský technik
*1955

Politická příslušnost: BEZPP