Ing. Václav Pipek

Povolání: OSVČ
*1963

Politická příslušnost: BEZPP