Ing. Michal Sláma, MBA

Povolání: vědecký pracovník, projektový manažer, krajský zastupitel
*1986

Politická příslušnost: TOP 09

Životopis

Michal Sláma je vědeckým pracovníkem Univerzity Hradec Králové a spolumajitelem softwarových a technologických společností, zabývajících se vývojem webových a zdravotnických aplikací; především nástrojů pro podporu terapie dětí s poruchami autistického spektra. Specializuje se také na oblast projektového managementu, organizačního učení, eHealth a využívání moderních technologií pro pozitivní rozvoj měst. Působí jako zastupitel Pardubického kraje, člen Rady pro inovace Pardubického kraje a místopředseda Výboru pro vzdělávání. Rovněž je delegovaným expertem Komise pro strategii a smart city města Pardubic. Aktivně se angažuje v několika dalších neziskových projektech z oblasti umění a vzdělávání. Je členem Society for Organizational Learning a iniciativy Covid19cz.Zajímá se o moderní umění, literaturu, má rád operu a koňské dostihy. K jeho potěše ale nelibosti širokého okolí hodně a špatně zpívá. Hraje badminton a občas zkusí i golf. Dříve i závodil na horském kole. Člověk není ostrov sám pro sebe. Není jedno v jakém prostředí žijeme, naši budoucnost musíme aktivně utvářet. Věří, že cesta vede skrz vzdělanou, kulturní společnost, která má úctu k tradicím a je otevřená novému, avantgardnímu a také tomu, co přináší novou hodnotu.