Miroslav Kubíček

místostarosta obce
předseda místního sdružení

Věrovany
783 75  Věrovany