Miroslav Kubíček

starosta obce
místopředseda místního sdružení

Věrovany
783 75  Věrovany