Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Martin Major

předseda oblastního sdružení

Dalibor Horák

místopředseda oblastního sdružení

Jan Holpuch

člen oblastní rady

Marta Husičková

členka oblastní rady

Zdeněk Jančí

člen oblastní rady

Josef Kaštil

člen oblastní rady

Stanislav Orság

člen oblastní rady

Rudolf Pečinka

člen oblastní rady

Renata Pospiechová

členka oblastní rady

Stanislav Vaďura

člen oblastní rady

Markéta Záleská

členka oblastní rady