Bez živnostníků to nepůjde, pane Štěchu

27. června 2017
Bez živnostníků to nepůjde, pane Štěchu

Předseda Senátu Milan Štěch v minulých dnech dvakrát zaútočil na české živnostníky. Napřed prohlásil, že je třeba jim zvednout odvody, aby šli raději pracovat do továren. Následně vyzval jejich sousedy k hlášení případných podezřelých okolností, za kterých drobní podnikatelé pracují.

Většinu svého dosavadního profesního života jsem strávil jako „OSVČ“, tedy osoba samostatně výdělečně činná. Proto bych se ke skandálním prohlášením Milana Štěcha rád vyjádřil.

Především je třeba si připomenout, že živnostníci skutečně platí méně na sociálním a zdravotním pojištění, není to ovšem „zadarmo“. OSVČ nemá ani placenou nemocenskou, ani placenou dovolenou. Když chce strávit se svými dětmi pár dní prázdnin, musí si na to napřed vydělat, protože mu za tu dobu nikdo nepošle ani korunu

A není žádné tajemství, že naši OSVČ takřka nejsou nemocní. Ne že by se jim choroby vyhýbaly, prostě si jen nemohou dovolit ulehnout třeba s chřipkou na týden do postele. Snaží se proto pokračovat v práci i s nemocí, aby uživili své rodiny. Je to odvrácená strana svobody podnikání, kterou ovšem nelze pominout.

V této souvislosti bych chtěl také upozornit, že udáváním a likvidací živnostníků občané České republiky nic nezískají. Naopak, kvalita jejich života poklesne. Pokud například kadeřnice podlehne vzrůstajícímu tlaku na OSVČ, ukončí svou živnost a začne dojíždět do nějaké montovny instalovat součástku „A“ do součástky „B“, nic to lidem nedá. Také pokud to vzdá elektrikář a půjde raději do továrny seřizovat nějaký lis na plastové díly, naši občané také nic nedostanou. Jediným důsledkem bude ještě složitější hledání dobrého řemeslníka.

Nezpochybňuji důležitost řady profesí v našich výrobních závodech, ale získávat pro ně dostatek lidí likvidací OSVČ je absolutní nesmysl. Doufám, že si to uvědomí i kolegové a spolupracovníci pana Štěcha a podobné nápady mu příště rozmluví.

 
Michal Zácha, DiS.

kandidát č.1
předseda oblastního sdružení
člen regionální rady
náměstek primátora