Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Raduan Nwelati

předseda oblastního sdružení

Miroslav Olšák

1. místopředseda oblastního sdružení

Karel Bendl

místopředseda oblastního sdružení

Jan Hofmann

místopředseda oblastního sdružení

Alexandr Beneš

člen oblastní rady

Zdeněk Čech

člen oblastní rady

Marek Džuvarovský

člen oblastní rady

František Glanc

člen oblastní rady

Radek Jakimczuk

člen oblastní rady

Miroslava Kašpárková

členka oblastní rady

Miroslav Kochman

člen oblastní rady

Tomáš Kratochvíl

člen oblastní rady

Zdeněk Tůma

člen oblastní rady

Arnošt Vajzr

člen oblastní rady