Ing. Tomáš Hrodek

zastupitel města
místopředseda místního sdružení

Kojetická 1028
277 11  Neratovice
Česká republika