Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Tomáš Martinec

předseda oblastního sdružení

Josef Chalupa

místopředseda oblastního sdružení

Libor Lesák

místopředseda oblastního sdružení

Martin Douša

člen oblastní rady

Ludvík Gottfried

člen oblastní rady

Petr Hanuš

člen oblastní rady

Petr Listík

člen oblastní rady

Jana Poláková

členka oblastní rady

Libor Síla

člen oblastní rady

Petr Vrána

člen oblastní rady

Vladimír Wasyliw

člen oblastní rady