Ing. Radovan Macháček

radní města
člen regionální rady
člen oblastní rady

náměstí Svobody 29
768 11  Chropyně

Životopis

Ing. Radovan Macháček vystudoval ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě. Jako student se aktivně zúčastnil sametové revoluce, ve které poznal svou budoucí ženu Lenku. S ní vychovali dva syny.

Vždy pracoval v ekonomických pozicích ve státní správě, tak i v soukromé sféře.

Do ODS vstoupil v roce 1996. Od roku 2006 do roku 2010 byl starostou města Chropyně. Dále pracoval jako ředitel Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Čtyři roky zastával funkci ekonomického náměstka Státního zemědělského intervenčního fondu v Praze. Nyní je ředitelem akciové společnosti. Je členem Rady města Chropyně a členem dozorčí rady Kroměřížské nemocnice. V ODS zastává funkci člena oblastní a regionální rady.  

Po celý rok se věnuje sportu, běhá, jezdí na kole, v zimě běhá a jezdí na lyžích. Rád cestuje a poznává českou kotlinu. Je životním optimistou.