Ing. et Ing. Martin Burdík

člen oblastní rady
místostarosta města
předseda místního sdružení