Ing. et Ing. Martin Burdík

místostarosta města
člen oblastní rady