10. prosince 2020

Lidé si o svých penězích rozhodnou sami. A to je dobře.

Roman Hoza, dlouholetý člen ODS, starosta města Hulín, krajský zastupitel, předseda OS ODS Kroměříž. V roce 2017 kandidoval jako dvojka za ODS v parlamentních volbách. V rozhovoru pro Týdeník Kroměřížska reagoval mimo jiné na aktuální změny při výpočtu daně z příjmu a na dopady na obecní rozpočty.

Pokud senátoři nestopnou daňový balíček z Poslanecké sněmovny, přijde státní rozpočet o dalších 130 miliard korun. Rozpočty krajů by byly chudší o 23 miliard a obce o 47 miliard. Ministryně financí žádá senátory, aby paskvil z poslanecké sněmovny neschválili.

Paskvil a povyk kolem schválení tohoto balíčku je pořádný. Ale proč? Proč ho nepodala vláda? Proč balíček podal poslanec Babiš? Jak bylo vedeno zasedání, že sněmovna schválila obě opatření a pominula, že Piráti to své podávali jen jako alternativní? Proč nebylo avizováno Piráty, že se jedná o alternativu? Proč se řešil balíček s výrazným vlivem na příjmy státu až po schválení rozpočtu? Těchto proč si kládu já, ale i spousta dalších lidí, opravdu hodně. Že bychom byli svědky neumětelismu ve sněmovně? Vím přitom bezpečně, že něco takového by si žádný starosta, ani té nejmenší vesničky nedovolil. A kdyby se snad něco podobného stalo, schytali by to zastupitelé od občanů hned poté, co by se po zasedání rozešli!

Jste dlouholetým starostou. Daňové příjmy v uplynulých letech rostly, také všechny obce v době navýšených příjmů investovaly do svého rozvoje. Jak lze jednoduše přiblížit zvyšující se příjmy do hulínského rozpočtu. Co Hulín dělal navíc oproti příjmově chudším letem?

Hulín vždy normálně fungoval, opravoval a investoval, ať už byly příjmy města vyšší nebo nižší. A stejně to dělala každá rozumná obec. Chováme se efektivně, zodpovědně, se snahou získat ke každé investované koruně z rozpočtu obce ještě aspoň jednu další z jiných, třeba dotačních zdrojů. Tohle je jednoduché pravidlo, kterým se v Hulíně řídíme a je skvělé, že se jím dlouhodobě řídí celé zastupitelstvo, ať už pracuje v jakémkoliv složení. Navíc máme zpracovaný Plán rozvoje města, který pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme. S rozpočtem schvalujeme zároveň akční plán na příslušný rok, ve kterém jsou jasně nastaveny investice, opravy a další cíle v jednotlivých rozvojových oblastech, kde má město priority. Je na něm shoda, protože má finanční rámec a může tedy v praxi fungovat. A u nás funguje, doufám, ke spokojenosti našich obyvatel.

Letošní rok je výjimečný, pandemie udělala a udělá díru do rozpočtu. Navrhované daňové balíčky mohou snížit daňové příjmy obcí. Odhadujete, jaká ztráta by to mohla být pro Hulín?

Daňové balíčky tak, jak prošly sněmovnou, snižují příjmy státu. Tvrzení, že zvyšují výdaje, jsou nesmyslné. To, že je důsledkem vyšší deficit je pravdou. Ale každá, i sebemenší obec, pokud sníží příjmy, musí adekvátně snížit také výdaje! A stejně by se měl chovat i stát. Jen nevím, jak to udělá naše velká politická reprezentace, když už má schváleny hlavní parametry rozpočtu. Ale …

Ještě není nic schváleno, pokud přesto dojde ke schválení daňových slev, bude to znamenat zásah do rozpočtu Hulína zhruba ve výši 10% na příjmové stránce. Což by byla nepříjemná komplikace. Provoz města a jeho příspěvkových organizací to sice neohrozí, ale méně finančních prostředků zbude na investice. A my tento stav musíme při schvalování rozpočtu zohlednit. Navíc se projeví i daňový propad ze zabrzděné ekonomiky a obce to rozhodně pocítí. Zvlášť malé obce, které si šetřily na nějakou větší investici a počítaly se stabilním příjmem ze sdílených daní a nyní se dostaly do nejistoty. Takto se dá jen velmi těžko plánovat. My v Hulíně jsme měli z minulých let nahospodařenou poměrně slušnou rezervu, kterou nám sice z části koronavirus sežral, ale pořád je dostatečná, aby byla bezpečnost rozpočtu zajištěna.

Dostaly by se „daňovými balíčky“ příjmy obcí na úroveň před deseti lety, kdy obce počítaly každou korunu?

To si nemyslím. Rozhodně i při schválení daňových balíčků budou rozpočty nesrovnatelně vyšší, než před deseti lety.

Co je pro příjmovou stránku obcí nejdůležitějším příjmem? A kdo ho tvoří?

Vše vyplývá ze zákona o rozpočtovém určení daní, zkráceně je známý jako RUD, které nastavuje parametry, jakým procentem se jednotlivé tzv. sdílené daně procentuálně dělí mezi stát, kraje a obce. Obce dostávají podle platného zákona o RUD v současnosti 23,58 % ze všech typů daní. Tyto prostředky pak dalšími přepočty rozděluje stát jednotlivým obcím podle velikosti, podle počtu obyvatel a podle řady dalších parametrů.

Máte nějaký černý scénář okleštění služeb města Hulín pro občany? V čem se může na chodu města projevit, že město nemá peníze na svůj provoz?

K žádnému okleštění v Hulíně nedojde! Ani investice se nezastaví. Jen budeme muset ještě opatrněji počítat a plánovat, platí to i pro finanční toky. Protože dobrý hospodář může utratit jen to co má. A když má zdravou ekonomiku, má vytvořenou rozumnou rezervu a má přísného ekonoma, může jít i do rozumného úvěru. My to tak máme. Snažíme se nenavyšovat zbytečně výdaje na bobtnající aparát. Naopak. Držíme si dobré lidi, kteří zvládají více agend, a tím jsme hospodární. V Hulíně nebují byrokracie, jak se to daří státu.

Jste i znovu krajským zastupitelem. Kraje nedostaly oproti obcím dorovnané příjmy při výpadku jarních daňových příjmů. Proč se stát chová ke krajům tak macešsky?

Stát, resp. pan premiér, má dojem, že kraje mají dostatek finančních prostředků a nepotřebují nic dorovnávat. Pravdou ale spíše je, že kraje, na rozdíl od státu, hospodaří lépe a nekončí každý rok ve schodkovém rozpočtu. Znají své limity a jsou podobně jako obce pod mnohem přísnější a větší kontrolou svých voličů a občanů. Stát má vůči krajům dlouhodobě dluh. Už jen když zmíním oblast školství a sociálních služeb. Tam je situace asi nejhorší.

Politici říkají, že obce a kraje jsou díky vyšším příjmům bohaté. Je Hulín příjmově bohaté město?

Každé město nebo obec je tak bohaté, jak dokáže se svěřenými prostředky hospodařit. Můžu utratit jen to, co mám. Jako v rodině. Nemůžu baštit uherák, když mám sotva na chleba s máslem! To je celé. A město není bohaté jen penězi. Město je bohaté svými lidmi, kvalitou života v něm, prostředím, mezilidskými vztahy, svou kulturou a společenským životem. Tím je Hulín bohatý! To je základ každé fungující obce bez rozdílu velikosti.

Jste dlouholetým členem ODS, která daňový balíček spoluvyrobila. Bylo nutné přidávat lidem daňovými balíčky, když se nacházíme v roce daňového propadu?

Nebylo to nutné, ale je to správné, až jsme se toho všichni lekli J. ODS to měla dlouhodobě ve volebním programu. ODS je pravicová strana, která tvrdí, že lidé jsou sami sobě a se svými penězi lepší hospodáři, než anonymní stát. Proč svěřovat své peníze státu, který je často utrácí za ten výše zmiňovaný uherák? Lidé sami ať si rozhodnou, jak naloží s tím, co budou mít v peněženkách navíc. Většina z těch peněz, které nebudou zdaněné, nebo budou zdaněny méně a lidem zůstanou, stejně většinou skončí ve spotřebě. V nákupech, ze kterých jde státu 21 procent DPH. Může to pomoci místní ekonomice, místním živnostníkům, rozšíří to střední třídu, která se o sebe umí postarat…… a ti všichni od státu nic moc nechtějí!

A zda je vhodná doba? Ta pro některé není nikdy. V době kdy byly příjmy státu vyšší o 300 – 400 miliard na to taky nebyl vhodný čas?

Pan premiér jako autor návrhu jistě ví, kde je možné proti sníženým příjmům snížit i výdaje, jistě ví, jak obcím a krajům propady z RUD, které bylo stavěno na jiných poměrech sdílených daní, nahradit. Věřím také, že to vědí všichni ti, kteří pro balíček hlasovali. Včetně poslanců za ODS.

Ve státě ty peníze chybět nebudou. Jen o nich nebudou rozhodovat politici a úředníci, ale lidé sami. A to je dobře. O to míň, co stát dostane, o to míň bude rozhazovat za nesmysly. Cpát známým dotace, financovat „poradce“ a „odborníky“ apod. A že jich na ministerstvech, státních fondech a zřizovaných organizací je! A těch kontrolorů……!

Hlavní je otázka, jestli chceme žít v České republice plné pracovitých, schopných a aktivních lidí, kteří se umí o sebe a své rodiny postarat, anebo v České republice, kde lidé svěří své peníze a klidně i svou svobodu do rukou mašinerie státu, který jen bují, utrácí, a lidem vrací drobky?

Pokud si sněmovna sníží příjmy, musí snížit i výdaje! A že na tom budou bity obce? Ano, budou a bude je to bolet. A budou se s tím muset vyrovnat. Ale pravidla pro jejich hospodaření zůstávají pořád stejná. Utrácet jen tolik, kolik mám, když si půjčit tak na investice, které přinesou úsporu, nebo pomůžou k vylepšení příjmů, ke každé koruně z rozpočtu najít ještě další jednu z jiných zdrojů. A pak je potřeba ctít ještě jedno pravidlo, to, co mě učil můj otec: Nejjednodušeji vydělaná koruna je ta ušetřená!

Jak z pohledu starosty a krajského zastupitele hodnotíte rok 2020?

Rok 2020 byl náročný, smutný, na druhé straně se ukázalo, že dovedeme být solidární a umíme si pomáhat. Ukázal to lepší v nás. Příští rok 2021 vidím jako rok naděje. Naděje, že se věci posunou k normálu a že se konečně budeme moci znovu potkávat s kolegy, přáteli a kamarády a trávit společně čas tím, co nás spojuje, baví a co máme rádi.

Mgr. Roman Hoza

starosta,
krajský zastupitel,
předseda oblastního sdružení,
předseda místního sdružení