7. května 2020

ODS už není vázána koaliční smlouvou

Regionální rada ODS Zlínského kraje na svém mimořádném jednání dne 6. 5. 2020 řešila situaci, do které ji dostali dva zastupitelé hlasováním, které bylo v rozporu s politickým cílem.

Regionální rada ODS se distancuje od hlasování zastupitelů Jana Pijáčka a Stanislava Devátého na jednání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 4.5.2020 ve věci schválení výstavby krajské nemocnice. Svým hlasováním vyjádřili pouze svůj osobní názor, který je v rozporu s politickým názorem ODS. Trváme na tom, že zavazovat rozpočet kraje za současné situace k mnohamiliardovým výdajům je rozpočtově nezodpovědné. Počkat s rozhodnutím do podzimu byl minimální požadavek ODS. Projekt nemá ani koaliční podporu, ani širší politickou podporu, není součástí krajské koncepce rozvoje zdravotnictví a není ani součástí koaliční smlouvy. ODS opakovaně upozorňovala hejtmana Jiřího Čunka, že bez splnění těchto podmínek takový investiční záměr nemůže podpořit.

Oba zastupitelé zvolení za ODS politické stanovisko ODS znali. ODS je tudíž nadále nepovažuje za zastupitele reprezentující politické zájmy ODS a vyzývá je, aby se vzdali svého mandátu zastupitele Zlínského kraje. Regionální rada zároveň vyzývá Jana Pijáčka, aby zvážil své setrvání v řadách ODS.

Vzhledem k tomu, že je celý projekt v rozporu s koaliční smlouvou, necítí se ODS jako politická strana nadále touto smlouvou vázána.

Cílem ODS je vybudovat nemocnici odpovídající finančním možnostem kraje, protože nelze rezignovat ani na ostatní oblasti života ve Zlínském kraji, jako jsou školství, doprava, kultura, sport, životní prostředí, sociální služby atd.