Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Michal Šnebergr

předseda oblastního sdružení

Štěpán Bečvář

místopředseda oblastního sdružení

Jan Buriánek

místopředseda oblastního sdružení

Lukáš Kopecký

místopředseda oblastního sdružení

Petr Mottl

místopředseda oblastního sdružení

Václav Bulín

člen oblastní rady

Miloš Chroust

člen oblastní rady

Jiří Jílek

člen oblastní rady

Václav Jindra

člen oblastní rady

Josef Kroupa

člen oblastní rady

Miloslav Lukeš

člen oblastní rady

Jakub Maglovský

člen oblastní rady

Iva Rochová

členka oblastní rady

Jan Sekyrka

člen oblastní rady

Hana Vlčková

členka oblastní rady

Tomáš Zelený

člen oblastní rady