Ing. Kateřina Přikrylová, DiS.

Povolání: studentka obchodně podnikatelské fakulty
*1996

Politická příslušnost: ODS