Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Radim Staněk

předseda oblastního sdružení

Jana Grammetbauerová

místopředsedkyně oblastního sdružení

David Šašek

místopředseda oblastního sdružení

Tomáš Blábolil

člen oblastní rady

Miloslav Brada

člen oblastní rady

Jiří Drahota

člen oblastní rady

Karel Drobil

člen oblastní rady

Zdeněk Fical

člen oblastní rady

Pavel Hudler

člen oblastní rady

Ivo Ježek

člen oblastní rady

Antonín Krňa

člen oblastní rady

Josef Petrik

člen oblastní rady

Vladan Pikl

člen oblastní rady

Pavel Stránský

člen oblastní rady

Jan Váňa

člen oblastní rady

Michal Váňa

člen oblastní rady