Získání Maňávky by pomohlo Horní Plané
24. září 2014

Jan Zahradník: Získání Maňávky by pomohlo Horní Plané

 

Během druhého čtení jste do návrhu zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, jehož součástí jsou i určité úpravy i dalších vojenských újezdů, navrhl, aby město Horní Planá získalo kromě katastru Houbového vrchu i katastrální území Maňávka. Co vás k tomu vedlo? 

Myšlenkou získání určitého území boletického vojenského prostoru pro šumavské obce jsem se zabýval už v době, kdy jsem byl hejtmanem Jihočeského kraje, zejména poté, kdy se ukázalo, že armáda celou tuto lokalitu opustit nechce. Pokusili jsme se proto vyjednat, aby armáda opustila alespoň jihozápadní části boletického prostoru, který přiléhá k Horní Plané a nazývá se Špičák. Výsledkem byla deklarace podepsaná ministry životního prostředí, obrany, pro místní rozvoj a mnou, tehdy hejtmanem Jihočeského kraje. Po určité době vznikla deklarace nová, kterou už podpisoval Jiří Zimola, který mě na postu hejtmana vystřídal. Jedním z paragrafů bylo další otevírání újezdu pro turistiku, ale sami představitelé armády připouštějí, že se zatím příliš nenaplňuje. Přesto je pozitivní, že se některé trasy v Boleticích zejména pro cyklisty otevřely, i když omezeně. 

Jak velké území by Horní Planá vaším pozměňovacím návrhem získala? 

Vycházel jsem z toho, že Houbový vrch je součástí lokality Špičáku, ale toto území se dá katastrálně definovat poměrně složitě, zjistil jsem však, že z vnitřní strany jej kopíruje katastrální území Maňávka u Českého Krumlova. Proto jsem navrhl přidat městu Horní Planá kromě katastru Houbového vrchu i Maňávku. Šlo by zhruba o celkem 2800 hektarů. 

Je šance, že návrh projde a přinese obci možnost rozšířit turistické aktivity nezatěžující přírodu? 

Bohužel, celá věc je složitější, neboť v nejsilnějším poslaneckém klubu ČSSD panují dva názory ne na Boletice, ale Brdy. Jeden, reprezentovaný Středočechy, se kloní k tomu vojenský újezd v Brdech nerušit a nechat jej v současné podobě, neboť zrušení by mohlo znamenat narušení přírody developerskými projekty a sjezdovkami. Druhý, reprezentovaný Západočechy, je pro zrušení újezdu a jeho využití k měkké turistice, jak bylo původně dohodnuto s armádou. 

Klíčové tedy bude rozhodnutí poslaneckého klubu ČSSD? 

Ano, je proto otázkou, zda pod vlivem tohoto vnitřního konfliktu ke třetímu čtení v dohledné době vůbec dojde. Navíc předseda Sněmovny Jan Hamáček a středočeští poslanci ČSSD navrhují změnu, že by to sice byl stále zákon o zrušení VÚ Brdy a změnách v některých dalších vojenských újezdech, ale byl by z něj vyňat paragraf o zrušení VÚ Brdy. To považuji za komické, neboť jde o návrh s vyjmutím klíčového paragrafu. 

(Autor: Vladimír Vácha)

RNDr. Jan Zahradník
člen vedení poslaneckého klubu PČR
zastupitel statutárního města
člen regionální rady

Více o autorovi