Podporuji hendicapované děti
5. února 2014

Jiří Černý: Podporuji hendicapované děti

Život nepřináší bohužel jen samé pozitivní zprávy. Jako člen ODS věřím, že pomoc je potřeba směřovat cíleně těm,kteří ji opravdu potřebují a zaslouží si ji, nikoliv dávky rozdělovat plošně. Jako sportovec se spolupodílím na sportovním zápase a charitativní sbírce,jejíž pomoc je určena pro Robinka (3 roky), který má Ewingůw sarkom (forma rakoviny) a Mirečka (3 roky),který trpí CHARGE syndromem a je téměř nevidomý.
 
Finanční dary můžou dárci věnovat přímo na zimním stadionu v průběhu utkání nebo na speciální účty:
 
Robinek Skalický 359 6666 359/0800, variabilní symbol 77, heslo IHC Písek
 
Mireček Kott 2400276304/2010 variabilní symbol 11300016, heslo IHC Písek
 
Vybrané prostředky budou sloužit k hrazení různých speciálních pomůcek a vedlejších výdajů spojených s nákladnou léčbou.
 
Za jakoukoli pomoc, předem moc a moc děkujeme.


 

Bc. Jiří Černý

Bc. Jiří Černý

člen místní rady
člen oblastní rady
člen regionální rady

Více o autorovi