Protikorupční tažení nesmí blokovat obce
17. října 2013

Pavel Eybert: Protikorupční tažení nesmí blokovat obce

Zásadně odmítám tvrzení autora článku, že Senát rozebral zákon o veřejných zakázkách a že na základě schválených změn budou zakázky zadávané obcemi probíhat netransparentně. Zaprvé odhlasovaná změna nepředstavuje žádný nahodilý výmysl, protože senátoři pouze vrátili limity pro zadávání veřejných zakázek podle jednodušších pravidel ke stavu na začátku roku.

 
Zadruhé nejde o nečekaný krok, protože praxe ukázala, že zpřísněná pravidla v mnoha obcích zablokovala nebo minimálně výrazně zkomplikovala například provádění drobných stavebních prací, jako třeba letní prázdninové opravy ve školách nebo opravy chodníků.
 
Vzhledem ke zdlouhavému výběrovému řízení se také značně komplikují opravy místních komunikací, které jsou nevhodně prováděny až v podzimních měsících, přestože se s výběrem dodavatelů začalo již na začátku roku. Zkrácení doby výběrových řízení u menších zakázek je klíčové i pro úspěšné čerpání dotačních titulů – složitá výběrová řízení totiž znamenala, že města a obce nestíhaly realizovat podpořené projekty v čase, ke kterému se zavázaly, a musely peníze často vracet. Nová pravidla tak obecním rozpočtům ušetří peníze. Úplně jinou kapitolou je povinné zveřejňování smluv uzavíraných obcemi na internetu. Jsme stejně jako Svaz měst a obcí toho názoru, že tato povinnost by se měla omezit na smlouvy s plněním nad padesát tisíc korun. 
 
Sebelépe míněné protikorupční tažení nesmí zastřít diskusi nad praktickými dopady kroků, které jsou pod jeho tlakem přijímány. 
Mgr. Pavel Eybert

Mgr. Pavel Eybert

senátor PČR
starosta
místopředseda místního sdružení
člen oblastní rady

Více o autorovi