Odpovědnost za šumavské lesy
10. června 2013

Tomáš Jirsa: Odpovědnost za šumavské lesy

Ať si zelení nechají své rady. Zelení a Hnutí Duha jsou přímo odpovědní za současný stav šumavských lesů a dnešní povodně ukazují, že stav šumavských lesů má přímý vliv na rozsah škod těchto povodní.

V roce 2008 nechala policie ČR zpracovat znalecký posudek, kterým byla vyčíslena škoda na funkcích lesa jako složce životního prostředí v NP Šumava ve výši 32 miliard korun. Pouze u vodohospodářské funkce lesů byla škoda ve výši cca 6,5 miliardy korun. V současné době odborníci u této funkce lesa odhadují škodu na deset až dvacet miliard.

Na Šumavě je dnes dvacet tisíc hektarů (!) odumřelých lesních porostů, ať již suchých ploch, či po kůrovcových těžbách a holinách. Prokazatelně se významně snížila retenční schopnost šumavských lesů, čímž došlo k zásahům do přírodních poměrů, které negativně ovlivňují odtokové poměry (zrychlení odtoků z daného území). A co na to Hnutí Duha? Beze studu radí, jak předcházet povodním.

Ing.Tomáš Jirsa, MBA.

Ing.Tomáš Jirsa, MBA.

senátor PČR
starosta
místopředseda místního sdružení
předseda oblastního sdružení
místopředseda regionálního sdružení
krajský zastupitel

Více o autorovi