Návštěva ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby v Písku
10. června 2013

Návštěva ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby v Písku

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba se při dlouho plánované návštěvě Obchodní akademie v Písku v pátek 7. 6. 2013 sešel se studenty, se kterými více než hodinu diskutoval na různá témata.Také proběhla operativní schůzka se starostou města Písku Ondřejem Veselým.

Společně s Vladimírem Homolou, oblastním předsedou ODS Písek, pak projeli místa nejvíce postižená povodní v okolí Písku. Jedná se zejména o lokality pod Amerikou a u Purkratic. Ministr Kuba přislíbil pomoc při získání prostředků, které vyčlenila ze svého rozpočtu vláda ČR na likvidaci povodňových škod, zejména na opravy dopravní infrastruktury a postižených rybníků.

Ministr také navštívil firmu Alfa na výrobu jednoúčelových strojů, která sídlí na Hradišti a která představila novou výrobní linku pro firmu Schneider Electric a. s. Písek. Při závěrečné tiskové konferenci v hotelu Biograf představil ministr záchranný kruh MPO - opatření pro malé a střední podniky a živnostníky postižené povodní, která jim mají zajistit podmínky k rychlému překonání problémů způsobených vodním živlem a obnovení provozu.