Návštěva Martina Kuby na Prachaticku
26. března 2013

Návštěva Martina Kuby na Prachaticku

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba navštívil Prachaticko.

Společně s poslancem Janem Bauerem zavítal v dopoledních hodinách do prachatického gymnázia, kde besedoval se studenty čtvrtých ročníků. Na  úvod ministr hovořil mimo jiné o české ekonomice, o exportu, ale i o sestavování státního rozpočtu. Prostor byl i na dotazy studentů, které se týkaly ukládání jaderného odpadu, dostavby Temelínu, evropských dotací a také podpory studia na technických oborech.

Při pracovním obědě se členy hospodářské komory si ministr vyslechl od jednotlivých podnikatelů s jakými problémy se v současnosti v rámci svého podnikání potýkají. Jedná se například o přílišnou státní byrokracii, zneužívání nemocenské, znemožnění uzavírání takzvaných řetězových smluv. Ministr s podnikateli dále diskutoval o možných změnách, které by podnikání usnadnily.

V odpoledních hodinách navštívil ministr nejprve firmu ODYS s.r.o., která má v současné době 35 zaměstnanců a specializuje se na topenářské, vodoinstalační, plynoinstalační a elektroinstalační práce. Za doprovodu jednatele firmy Karla Dvořáka si prohlédl celý provoz a setkal se zaměstnanci společnosti.

Další firmou, kterou ministr Kuba navštívil byla TCF Vzduchotechnika s.r.o., která sídlí v průmyslové zóně. Firma se 49 zaměstnanci je od roku 2009 součástí mezinárodního koncernu Twin City Fan Companies, USA . Zabývá se výrobou vzduchotechnických zařízení pro průmyslové aplikace, především pak radiální a axiální ventilátory včetně příslušenství. Jednatel firmy Jiří Malý informoval ministra, že TCF Vzduchotechnika je orientována na Evropské trhy, Střední východ, Afriku a Rusko. Po prezentaci společnosti si ministr za doprovodu ředitele firmy prohlédl i výrobní halu.

Poslední firmou, kterou ministr Kuba v Prachaticích navštívil byla firma PERSEID.CZ s.r.o., která se zabývá úklidovými a bezpečnostními službami a kompletní správou firemních i soukromých objektů – Facility managementem. Firma zaměstnává 90 až 150 lidí, počty zaměstnanců se pohybují dle sezony a zakázek. Jednatel a vlastník společnosti, který je i předsedou hospodářské komory v Prachaticích Václav Franz diskutoval s ministrem zejména o řetězových smlouvách, které podnikatelé uzavírají na určitou část sezony. Takovouto smlouvu lze uzavřít jen třikrát po sobě, což podnikání značně komplikuje. Na závěr své návštěvy debatoval M.Kuba i se členy prachatické ODS.

Martin Kuba byl za posledních dvacet let prvním ministrem průmyslu a obchodu, který se osobně setkal s podnikateli z Prachatic a navštívil jejich firmy.