Vystoupení Tomáše Jirsy na jednání krajského zastupitelstva 7.3.2013.
8. března 2013

Tomáš Jirsa: Vystoupení Tomáše Jirsy na jednání krajského zastupitelstva 7.3.2013.

Návrh na usnesení Tomáš Jirsy a klubu ODS: 1. Zastupitelstvo respektuje studentské protesty jako aktivní projev občanské společnosti 2. Zastupitelstvo vyzývá vládnoucí koalici, aby k uklidnění situace v Jihočeském kraji obsadilo pozici radního pro školství členem demokratické strany či nestraníkem.

I když jsem v opozici, mám zájem na tom, aby se náš kraj dobře rozvíjel, dobře fungoval a společně budujeme značku „Jihočeský kraj“.

Bohužel, když se podíváte na budovaní značky JIHOČESKÝ KRAJ, od voleb bych to nazval „ztracených pět měsíců“. Když se podíváte na celostátní zprávy o jihočeském kraji za posledních pět měsíců, jsou to zprávy o personálních problémech koalice, členové koalice se vzájemně vyzývají k odstoupení, o studentských protestech, hladovkách, demisích a nedemisích členů koalice atd. Jedinou celostátně zmíněnou pozitivní zprávou snad bylo setkání pana hejtmana s pěti studenty, kteří mu přislíbili, že s ním budou řešit problémy jihočeského školství. Jo, pět studentů, to je dobrý začátek. 

Obávám se, že se koalice nepoučila a nepochopila tu triviální věc, že veřejnost většinově akceptuje výsledek voleb i současnou koalici, ale vadí jí, veřejnosti, i mě, obsazení postu náměstka pro školství reprezentantem komunistické strany. 

Již jsem to zde zmiňoval na minulém zastupitelstvu, obsazením postu školství členem KSČM stavíte dotyčného náměstka do obrovského střetu zájmů. Učebnice dějepisu pro střední školy, za které bude zodpovídat, obsahují popis mnoha zločinů, kterých se komunistická strana Československa dopouštěla. Dovolte, abych krátce citoval jeden odstavec z dějepisu KUKLÍK, Jan a Jan KUKLÍK. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, Citace je z kapitoly "Projevy nezákonnosti a nucené perzekuce"

"….do  táborů nucených prací nebyli občané zařazování za prokázané trestné činy, ale podle svého sociálního původu. Stačilo, že byli označeni za „třídní nepřítele“ a patřili do kategorie „bývalých kapitalistů, kulaků či nepřátelské buržoasní inteligence“. V táborech nucených prací trpělo na 23 000 nevinných a ani nesouzených, ale komunistickému režimu nepohodlných osob.

Většina velkých politických procesů z počátku 50. let proběhla před státním soudem, jenž vynesl nejméně 27 000 rozsudků. Rozhodoval podle připravených verdiktů politických orgánů, a to velmi tvrdě. V letech 1948 – 1952 vynesl celkem 253 trestů smrti, z nichž bylo 178 skutečně vykonáno.

Odhaduje se, že politickými procesy bylo postiženo 280 tisíc osob.…. 

Dnes střední školy pořádají debaty o komunistické minulosti a zvou na tyto besedy bývalé mukly, ale i třeba pracovníky Ústavu pro studium totalitních režimů a tyto totalitní režimy byly NACISMUS a KOMUNISMUS. Již jsme viděli příklad z Karlovarského kraje, že se muklové do škol mohou zvát na besedy pouze za účasti jejich věznitelů, aby byly demokraticky zastoupeny obě strany.

Z toho důvodu navrhuji výše uvedené usnesení.

Tak jako jsem neprotestoval proti tomu, že kolega Václav Kučera dělal radního pro životní prostředí, nebudu protestovat proti tomu, když radní za KSČM bude řídit třeba dopravu nebo počasí.      

Ing. Tomáš Jirsa MBA.

Ing. Tomáš Jirsa MBA.

místopředseda místního sdružení
předseda oblastního sdružení
místopředseda regionálního sdružení
starosta
senátor PČR

Více o autorovi