Šumavu čeká návrat ke kořenům a tradicím
4. ledna 2013

Jiří Mánek: Šumavu čeká návrat ke kořenům a tradicím

V regionu se podařilo znovu nastartovat celou řadu procesů, které byly po několik let zablokovány. 
V první řadě je to příprava nejdůležitějších dokumentů, podle kterých se NP Šumava bude spravovat přinejmenším patnáct let. Těmi dokumenty je Plán péče a zonace národního parku. Platnost minulého plánu skončila v roce 2010 a NP Šumava se spravuje v jakémsi provizoriu, bez jasného nasměrování. Zonace, kterou veskrze všichni kritizují, je stále platná od roku 1995 a přesto se ji po celých 18 let nikomu legálně nepodařilo upravit. Proto v roce 2013 v souladu s legislativními pravidly dotáhneme do konce jak novou zonaci, tak připravíme nový Plán péče pro národní park. 
Vedle dokončení těchto klíčových dokumentů bude více než po půl století v roce 2013 zprůchodněn Modrý sloup. 
Tedy tradiční hraniční přechod mezi svobodným státem Bavorsko a Českou republikou, který byl uzavřen různými totalitami celých 67 let. Tisíc let tudy putovaly karavany lidí i zvířat a proto věřím, že zvítězí selský rozum a 15. července 2013 tudy spokojení turisté, a že jim nebudou stát v cestě fanatici přivázaní řetězy ke stromům a kamenům. 
V roce 2013 budeme dělat vše pro to, abychom do šumavských lesů vrátili speciálně vyšlechtěné chladnokrevné koně, které by tradičním a přírodě blízkým způsobem přibližovali z lesa dřevo. Chceme vytvořit podmínky, kterými nahradíme železné koně a harvestory živým tvorem v doprovodu speciálně vyškoleného odborníka. Návštěvník šumavského lesa by měl spíše uklouznout na koňském lejně než na olejové skvrně po těžké technice. Kromě návratu koní budeme i v roce 2013 nadále pokračovat v programu péče o bezlesí a tvorbě podmínek pro existenci malých zemědělských farem. Divokého zarůstání historického bezlesí keři a stromy už bylo dost. Chceme otevřít prostor pro výrobu tradičních produktů ze dvora a podpořit tím na v NP Šumava agroturistiku. Vedle dokončení zastavení kůrovcové kalamity a ekonomické stabilizace organizace budou právě zmíněné návraty ke kořenům a tradicím naše hlavní priority roku 2013. 

Mgr. Jiří Mánek
místopředseda místního sdružení
člen regionální rady

Více o autorovi