Tisková zpráva klubu krajských zastupitelů ODS
20. prosince 2012

Tisková zpráva klubu krajských zastupitelů ODS

Krátká informace o práci zastupitelů ODS v krajském zastupitelstvu dne 20.12.2012.

Zpráva z jednání krajského zastupitelstva dne 20.12.2012

Na začátku zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje dne 20. 12. 2012 navrhl senátor Tomáš Jirsa zařazení nového bodu programu jednání „Reakce na studentské protesty proti obsazení resortu školství, mládeže a tělovýchovy zástupkyní KSČM“. Důvod svého návrhu vysvětluje Tomáš Jirsa takto: „Nemůžeme se tvářit, že se nic neděje, byli bychom jako komunisté v roce 1988. Chtěl jsem, aby zastupitelstvo vyjádřilo respekt vůči protestům, které považujeme za oprávněný projev občanské společnosti" . Zároveň jsem všechny přítomné ujistil, že jde skutečně o spontánní akci studentů, za kterou nestojí žádná politická strana. Zástupci současné krajské koalice ČSSD a KSČM zařazení mého bodu nepodpořili, a tak žádný projev respektu vůči studentům ze strany krajského zastupitelstva bohužel není.“

  • Dále Karel Poborský navrhl navýšení krajských programů podpory sportu ze 4,2 mil. Kč na 11 mil. Kč a krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží ze současných 4,2 mil. Kč na 9,5 mil. Kč. „Jsem přesvědčen, že na podporu sportu a práce s dětmi je ze strany současné koalice navrženo velmi málo peněz. Jako by si zástupci ČSSD a KSČM snad ani neuvědomovali, jak pozitivní dopad do společnosti sport má. Proto jsem navrhl výrazné - více než dvojnásobné - navýšení těchto prostředků, a to jen s ohledem na současný stav veřejných rozpočtů. Jako ideální bych si představoval tří až čtyřnásobné navýšení prostředků na sport a práci s dětmi oproti výši navržené ze strany koalice,“ dodává Karel Poborský.
  • Předseda klubu ODS František Štangl požadoval navýšení prostředků na grantovou politiku o 7 mil. Kč tak, aby byly alespoň ve stejné výši jako v roce 2012. František Štangl k tomu říká: „Grantová politika každoročně přispívá k rozvoji Jihočeského kraje. V této těžké finanční době to musí být právě zastupitelstvo Jihočeského kraje, které prokáže zájem o co nejširší rozvoj našeho regionu.“

Zástupci ODS ve svých návrzích také ukázali, kde v rozpočtu ubrat, aby mohlo být jejich navrhované navýšení realizováno.

  • V závěru zasedání ještě Petr Maroš navrhoval vyšší počet jednání zastupitelstva Jihočeského kraje v příštím roce. „Nejbližší zastupitelstvo je naplánováno až na 7. března. To je podle mého názoru strašně pozdě a divím se koalici, že takto činí. Ještě před půl rokem jsem byl úředníkem krajského úřadu Jihočeského kraje a velmi dobře si vzpomínám, jak jsme jako úředníci potřebovali rozhodnutí zastupitelstva v lednu nebo nejpozději v první polovině února. Proto jsem navrhl navíc jedno jednání na konec ledna, aby chod krajského úřadu nebyl omezen.“ komentuje svůj návrh Petr Maroš.