ODS v Českých Budějovicích odmítá schodkové rozpočty města a kraje.
12. prosince 2012

Karel Šerák: ODS v Českých Budějovicích odmítá schodkové rozpočty města a kraje.

Oblastní rada ODS České Budějovice jednoznačně odmítá návrhy schodkových rozpočtů Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice pro rok 2013.

V úterý 11. prosince 2012 se naposledy v letošním roce sešla Oblastní rada ODS České Budějovice (OR ODS ČB), aby vyjádřila své postoje k politice na komunální, regionální i celostátní úrovni.

Mimo jiné se shodla na budoucí volné spolupráci s ostatními opozičními stranami v krajském zastupitelstvu.

Dále byla řeč o připravovaném zvyšování poplatků za svoz komunálního odpadu v mnoha obcích na Českobudějovicku, především skokový nárůst o téměř 40 % v Českých Budějovicích. OR ODS ČB jednoznačně navrhuje, aby vedení radnic nejprve zkusila zajistit novou veřejnou soutěží nižší cenu za svoz komunálního odpadu od dodavatele a případně až poté zvyšovala poplatky občanům.

K dalším záležitostem OR ODS ČB přijala následující usnesení:

Změny ve vládě ČR, změny v koaliční smlouvě:

Oblastní rada ODS České Budějovice podporuje skutečnost, že ODS převzala ministerstvo dopravy, protože ho považuje za jeden z klíčových resortů. Žádáme nového ministra dopravy, aby do nového seznamu klíčových staveb zařadil komunikace D3 a R3, jejichž dostavbu považujeme z hlediska obslužnosti Jihočeského kraje za velmi naléhavou.

K tvorbě rozpočtů města České Budějovice a Jihočeského kraje:

Oblastní rada ODS České Budějovice jednoznačně odmítá návrhy schodkových rozpočtů Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice pro rok 2013.

K práci zastupitelů a členů Občanské demokratické strany v jižních Čechách:

Zástupci ODS v zastupitelských sborech obcí, měst a kraje a všichni členové deklarují, že budou při své práci pro jihočeské občany hájit a prosazovat svůj politický program, jehož prioritami jsou rozvoj regionu, zatraktivnění kraje pro všechny obyvatele, vytváření vhodných podmínek pro zaměstnavatele, podpora zaměstnanosti, podpora investorů a turistiky. Občanští demokraté jednoznačně deklarují podporu a obhajobu jihočeských zájmů na republikové i evropské úrovni.

Karel Šerák

Karel Šerák

místopředseda místního sdružení
oblastní manažer

Více o autorovi