Pavel Vencovský

místopředseda oblastního sdružení

Životopis

Narodil jsem se v Jihlavě 4.4.1975 . Bydlím v malebném městě Polná , kde jsem chodil i na základní školu . Po vystudování zemědělské školy v Jihlavě , jsem byl odveden na vojenskou službu do Hodonína . Po absolvování kurzů na speciální nákladní auta a dopravu vojenské techniky byl následně  převelen do Kroměříže . Po ukončení vojenské služby roce 1995 začal pracovat v zemědělství . V roce 2005 jsem začal pracovat ve firmě Some , kde pracuji dodnes jako vedoucí poprodejních služeb . Řídím servis a prodej náhradních dílů do zemědělství a komunálního prostředí .

Moje záliby

Sport. Trénuji florbal ,pomáhám u mládeže volejbalu , volejbal hraji ještě i aktivně . Dále pak hudba , kultura obecně . Dění v Polné,  kraji Vysočina a zajímám se i o celostátní politiku .

Jsem ženatý a mám dvě děti , starší Pavel 10 let a mladší Danica 7 let

Od roku 2011 jsem členem Občanské demokratické strany.

Proč kandiduji?

Protože, kraj Vysočina je krásným místem pro život .Protože se zajímám o zemědělství, chtěl bych podporovat rozvoj venkova a podporu potravin vyrobených na vysočině . Dál podporovat agroturistiku a projekty podporujících venkov. Podpora místních krajinných oblastí při výskytu vzácných živočichů a rostlin. Pomoc při efektivní čerpání krajských dotací do zemědělství , komunálu , ochrany krajiny a zadržování vody v krajině .

Chtěl bych se v zastupitelstvu, případně v komisích nebo výborech Kraje Vysočina , věnovat právě této problematice.