Mgr. Petr Procházka

Povolání: ředitel střední školy, člen Zastupitelstva města Jeseníku
*1963

Dukelská 681/9
790 01  Jeseník
Česká republika
Masarykovo nám 161/1
790 01  Jeseník

Politická příslušnost: BEZPP

Životopis

Je ředitel Hotelové školy Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník. Má dlouhodobé zkušenosti z komunální politiky, vykonával  funkci starosty i místostarosty. Více jak jednu dekádu byl předsedou Euroregionu Praděd, který spravuje česko-polský fond přeshraniční spolupráce. Od vzniku krajů je členem školského výboru při Olomouckém kraji.  Je také autorem publikací „Historky z pohraniční“ a „750 let města Jeseník“. K jeho velkým zálibám kromě historie patří především sport a cestování po Evropském kontinentu.