RNDr. Jiří Čeřovský

náměstek hejtmana
zástupce krajské samosprávy v RR
člen místního sdružení