Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Miloš Vele

předseda oblastního sdružení

Marek Hotovec

místopředseda oblastního sdružení

Richard Hübel

člen oblastní rady

Aleš Cholenský

člen oblastní rady

Jindřich Kvapil

člen oblastní rady

Stanislav Masák

člen oblastní rady

Jan Němec

člen oblastní rady

Boris Pospíšil

člen oblastní rady