135 161 136 137 160 158 159 138 Senátoři Parlamentu ČR – ODS – Občanská demokratická strana

Senátoři ODS v Parlamentu České republiky z OS Jablonec nad Nisou

Senátorský klub ODS je tvořen 14 senátory. V jeho čele stojí předseda klubu, místopředsedové a člen předsednictva, kteří jsou klubem voleni jednou ročně.

Jaroslav Zeman

senátor PČR