Priority jablonecké ODS: Rozpočtová zodpovědnost a energetické úspory
16. července 2022

Priority jablonecké ODS: Rozpočtová zodpovědnost a energetické úspory

ODS Jablonec nad Nisou bude v nadcházejících komunálních volbách opět usilovat o vedení města. V čele kandidátky stojí ostřílený politik a ekonom Miloš Vele, který za nejdůležitější úkol příštích let považuje zajistit fungování města bez nutnosti provozního úvěru. Rozpočtovou prioritou číslo jedna tak jsou rozumné úspory a zejména snižování spotřeby energií ve všech městských objektech. Hlavním heslem jablonecké ODS je zodpovědný přístup ve vztahu ke všem oblastem života města.

„Čekají nás roky, které budou z hlediska ekonomiky velmi náročné. Velkou otázkou jsou ceny energií a energetická soběstačnost vůbec, musíme být připraveni na všechny varianty vývoje,“ říká lídr jablonecké ODS Miloš Vele. Zkušenosti s hospodařením města získal na pozici ekonomického náměstka primátora v letech 2010-2018. Od roku 2010 dosud je také členem jabloneckého zastupitelstva.

Mezi úspěchy Miloše Veleho zcela jistě patří zastavení ekonomického propadu Jablonce a uzdravení městských financí ve zmíněných letech, dále pak úspěšné vyřešení situace v oblasti centrálního zásobování teplem, kde zdatně sekundoval tehdejšímu primátorovi, dnešnímu poslanci a čtyřce na kandidátce, Petru Beitlovi.

Svůj post by rád obhájil stávající náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček, který i v nadcházejícím volebním období chce pokračovat v započaté práci. „Budeme i nadále připravovat výstavbu dopravního terminálu s parkovištěm v dolním centru města. Jablonec jako brána do Jizerských hor si ho rozhodně zaslouží,“ říká Petr Roubíček. Další nedokončenou záležitostí je zklidnění dopravy kolem přehrady v oblasti Břízek a Tajvanu, kde již hotový projekt navrhuje přeložku silnice tak, aby došlo k oddělení chodců a cyklistů od automobilové dopravy. Prioritou zůstává lepší stav ulic a chodníků a dostatek parkovacích míst.

Ve volebním programu jablonečtí se značnou prioritou pamatují i na sociální oblast. Jako konzervativní strana si ODS uvědomuje, že je potřeba podat pomocnou ruku tam, kde je to skutečně potřeba.„Nadále budeme pokračovat ve spolufinancování sociálních služeb v systému víceletých dotací. Tento systém je totiž předvídatelný a umožní organizacím snazší plánování i větší možnost přizpůsobení se potřebám lidí. V oblasti péče o seniory a zdravotně znevýhodněné podporujeme péči v domácím prostředí, pokud je to možné, před tou ústavní,“ konstatuje Michaela Albrechtová, která doplňuje první trojici kandidátů. ODS se také bude snažit navýšit místa v pobytových odlehčovacích službách tak, aby si rodiny a blízké pečující osoby mohly odpočinout. Michaela Albrechtová je ředitelkou jabloneckého střediska Diakonie ČCE a dlouholetou členkou komise humanitní a sociální péče. V zastupitelstvu města poprvé usedla v roce 2018.

Jablonecká nemocnice je rodinným stříbrem a je nutné zajistit finance na nezbytné investice a rozvoj. Podporu a dobré pracovní podmínky si zaslouží lékaři a sestry, ale i ostatní personál. V plánu je vybudovat nový urgentní příjem a ve spolupráci s krajem novou výjezdovou základnu pro záchrannou službu. Pavilon intenzivní medicíny, který se díky dobrému hospodaření města a nemocnice podařilo vybudovat v letech 2017-2019, se osvědčil hned v době pandemie koronaviru. Díky jeho kapacitě mohla jablonecká nemocnice efektivně pomáhat všem, kteří se potýkali s těžkým průběhem. Ředitel nemocnice Vít Němeček pod číslem 5 opět kandiduje do zastupitelstva města, jehož je členem od roku 2010.

Miloš Vele - slovo lídra

Kandidátka ODS do komunálních voleb 2022 v Jablonci nad Nisou je složená z kvalitních a zkušených lidí. Máme mezi sebou ekonomy, zdravotníky, učitele, sportovce, živnostníky i zkušené manažery. Věkový průměr naší kandidátky je necelých 50 let, což je věk, kdy lidé mají dost zkušeností i sil na to, aby byli zodpovědnými zastupiteli. Zároveň máme mezi kandidáty i zástupce mladé generace, kteří se na svět dívají z jiného úhlu a přinášejí nové nápady a řešení, což je také potřeba,“ říká Miloš Vele. „Náš volební program je průřezem všech podstatných oblastí života města.“

„Chceme, aby Jablonec byl městem, které je bezpečné, bohaté a prosperující. Městem, které se rozvíjí, podporuje vzdělání, sport i kulturu, pomáhá potřebným. Jablonec musí být městem, které se dívá do budoucnosti, komunikuje pomocí moderních technologií a dává příležitost všem, kteří v něm žijí.“