31. ledna 2022

Plníme, co jsme slíbili – školy jsou otevřené, není povinné očkování, nejsou zavřené restaurace, lyžuje se

(www.ods.cz/region.liberecky) Pandemický zákon sněmovna přijala v minulém roce. Nebyl jsem z jeho kvality šťastný, ale jeho hlavním úkolem bylo ukončit neustálé prodlužování nouzového stavu. Nouzový stav byl totiž připraven spíše na živelné katastrofy, tedy na krátká období a dával vládě příliš široké pravomoci.

Vláda Andreje Babiše, především ministerstvo zdravotnictví, však nebyla schopná tuto novou legislativu uchopit. Nebyla schopná obhájit represivní kroky vlády, kterými byly zákazy a zavírání. Proto jsme byli svědky mnoha rozsudků Nejvyššího správního soudu, který vládní opatření označil za nezákonná. Všichni jsme byly svědky toho, že restaurace byly v loňském roce po dlouhé době otevřeny nikoli na základě pozitivního vývoje pandemie, ale prostě proto, že vláda nedokázala obhájit, proč je zavřela. 

Dalším parametrem je doba platnosti zákona. Stávající verze je platná pouze do 1. 3. 2022. Ministerstvo zdravotnictví proto připravilo novelizaci pandemického zákona, která měla odstranit jeho slabá místa. Tato novelizace nyní doputovala do sněmovny.

Novelu pandemického zákona upravíme

Vláda Petra Fialy má tedy k boji s pandemií zákon, který platí do 1. 3. 2022 a jeho novelizace je plná chyb. K tomu je zřejmé, že vstupujeme do další vlny koronaviru, tentokrát s variantou omikron. Má-li být prodloužení platnosti a novelizace schválena v potřebných lhůtách, je nutné schvalovat ho rychle, v režimu legislativní nouze. Jinou variantou je nechat tento zákon padnout a v případě potřeby opět vyhlásit nouzový stav.

Hlavní výtky odpůrců zákona směřují k tomu, že není určena jeho platnost, jsou v něm uvedené nepřiměřené sankce za porušení a formát vyhlašování karantén formou SMS je úplně špatný. My o těch chybách víme a chceme zapracovat pozměňovací návrhy, které by je měly odstranit.

Na mimořádné schůzi v úterý 10. 2. bychom tedy měli hlasovat o upravené verzi zákona s platností do 30. 11. 2022 a o pozměňovacích návrzích, které by měly opravit jeho chyby.

Potřebujeme kvalitní zákon pro situace podobné „covidu“

Víme také, že pandemický zákon je současně normou, která byla v těžké situaci připravena pouze na epidemii covid. Naše země potřebuje univerzálnější legislativu a proto je potřeba ho v řádné diskuzi přepracovat celý. Pevně věřím, že ho budeme projednávat v klidnější době, ve standardním režimu sněmovny.

Žádný nouzový stav, žádná povinná očkování, žádné zavírání škol, žádné zbytečné restrikce a zavírání provozoven

Vláda Petra Fialy od samého začátku potvrzuje, co jsme slíbili – žádný nouzový stav, žádná povinná očkování, žádné zavírání škol, žádné zbytečné restrikce a zavírání provozoven. Od začátku navrhujeme řešení, která odpovídají situaci kolem nás. Ještě není úplně vyhráno. S velkou mírou pravděpodobnosti máme před sebou poslední vlnu epidemie, která si mimořádná opatření vyžádá. Je jenom na nás, abychom se chovali racionálně a ještě několik týdnů vydrželi. Příklady zemí, které už mají omikronovou vlnu za sebou, jsou pro nás nadějí. Skončí stav pandemické pohotovosti a s tím, také hned skončí mimořádné represivní pravomoci vlády.

Covid nezmizí

Covid nezmizí, budeme se muset naučit s ním žít. Pro ty, kteří si váží zdraví svého i svých blízkých, bude asi každoroční očkování realitou. Jsem přesvědčen, že právě očkování nám otevřelo cestu z dvouleté krize a vrátí nás zpět do života, na jaký jsme byli zvyklí.

Ing. Petr Beitl

poslanec PČR