Ing. Josef Grmolec

starosta obce
člen místního sdružení

Hovorany 45
696 12  Hovorany